Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

 

De leden van de Faculteitsraad 2023 - 2024

Facultaire verkiezingen

Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Hierbij geldt het kiesreglement van de universiteit.

Vergaderingen

Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen. Voor de vergaderingen geldt een reglement van orde

Agenda en notulen

Bekijk ook de agenda's en notulen van de Faculteitsraad W&N.

Of bekijk het laatste jaarverslag.

Leden Faculteitsraad 2023/2024

Personeelsleden
Tessa Gote
Instituut: LIC

Lars Jeuken
Instituut: LIC

Laura Heitman
Instituut: LACDR
Linda Holtman
Instituut: LACDR
Henk Hoekstra
Instituut: Sterrewacht
Martina Huber
Instituut: LION
Michelle Spierings
Instituut: IBL

Studenten

Anastacia Peters        
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Leon Huiszoon
Partij: Fractievoorzitter partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Joey van Oirsouw                 
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Veerle Verbeek                 
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Sophia van Goor
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Adela Gregáňová

Floris Hessels
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.