Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

 

Dit zijn de leden van de Faculteitsraad 2021 - 2022

Facultaire verkiezingen

Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Hierbij geldt het kiesreglement van de universiteit.

Vergaderingen

Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen. Voor de vergaderingen geldt een reglement van orde

Agenda en notulen

Agenda en notulen van de Faculteitsraad W&N vindt u op de Faculteitsraadpagina op de studentenwebsite (selecteer eventueel een W&N-opleiding om de faculteitstab te kunnen zien).

Of bekijk het laatste jaarverslag.

Leden Faculteitsraad 2021/2022

Personeelsleden
Coen van Hasselt
Instituut: LACDR

Sander van Kasteren
Instituut: LIC

Anthony Brown
Instituut: Sterrewacht

Martina Huber
Instituut: LION

Linda Holtman
Instituut: LACDR
Michelle Spierings
Instituut: IBL
Sylvestre Bonnet 
Instituut: LIC
Studenten

Jenny Lam                  
Partij: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Stian Vermaas
Partij: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Jesse Bosman                  
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)

Rebecca Ultee                     
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)
Pepijn Smals
Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)
Victor van der Horst
Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Tijn Jacobs
Partij: Ondernemende Studenten Leiden (ONS) 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.