Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

 

Dit zijn de leden van de Faculteitsraad 2022 - 2023

Facultaire verkiezingen

Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Hierbij geldt het kiesreglement van de universiteit.

Vergaderingen

Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen. Voor de vergaderingen geldt een reglement van orde

Agenda en notulen

Bekijk ook de agenda's en notulen van de Faculteitsraad W&N.

Of bekijk het laatste jaarverslag.

Leden Faculteitsraad 2022/2023

Personeelsleden
Coen van Hasselt
Instituut: LACDR

Sander van Kasteren
Instituut: LIC

Anthony Brown
Instituut: Sterrewacht

Martina Huber
Instituut: LION

Linda Holtman
Instituut: LACDR
Jeannette de Wolf
Instituut: IBL
Sylvestre Bonnet 
Instituut: LIC

Studenten

Lucie Spek              
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Leon Huiszoon
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Luc van Rijn                  
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Jo-Anne van Gils                  
Partij: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Crista Goudsmit
Partij: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Jesse Bosman
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)

Pim Veefkind           
Partij: Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.