Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad W&N is het medezeggenschapsorgaan van onze faculteit, dat als taak heeft het Faculteitsbestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Zowel personeelsleden als studenten zijn vertegenwoordigd. Tijdens de facultaire verkiezingen wordt er bepaald wie er in de Faculteitsraad zitting nemen. Maandelijks komen het Faculteitsbestuur en de Raad bijeen om onderwerpen zoals financiën, personeelsbeleid, onderwijs en facilitaire diensten te bespreken. Ook vraagt de Raad dan opheldering over vragen die er in de faculteit leven en zoeken we naar oplossingen van die vragen.

Als u meer informatie wilt, andere vragen hebt of ontevreden bent over een bepaalde situatie op de faculteit, neem dan contact met ons op via FWN-FR@science.leidenuniv.nl.

Agenda en notulen van de Faculteitsraad W&N vindt u op de Faculteitsraadpagina op de studentenwebsite (selecteer eventueel een W&N-opleiding om de faculteitstab te kunnen zien).

V.l.n.r: Sander van Kasteren, Martina Huber, Mark Knigge, Sam Kuilboer, Christiaan van Buchem, Sander Hille, Marlise van der Veen, Tijn Jacobs, Sven Lakemeier en Anthony Brown.

Leden Faculteitsraad 2020/2021

Personeelsleden
Coen van Hasselt
Instituut: LACDR

Sander van Kasteren
Instituut: LIC

Sylvestre Bonnet (vice-voorzitter)
Instituut: LIC

Anthony Brown
Instituut: Sterrewacht

Martina Huber
Instituut: LION
Sander Hille
Instituut: MI
Klaas Vrieling
Instituut: IBL
Studenten

Paulien Koster                 
Partij: Ondernemende Studenten Leiden (ONS)
E-mail:  p.h.j.koster@umail.leidenuniv.nl

Tijn Jacobs 
Partij: Ondernemende Studenten Leiden (ONS)
E-mail: t.jacobs.3@umail.leidenuniv.nl 

Martijn Janse                   
Partij: Ondernemende Studenten Leiden (ONS)
E-mail: m.a.janse@umail.leidenuniv.nl

Raúl Wolters                     
Partij: Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)
E-mail: r.wolters@umail.leidenuniv.nl
Rosalie Drinkwaard        
Partij: Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL)
E-mail: r.drinkwaard@umail.leidenuniv.nl
Fabian Mulder                 
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)
E-mail: f.p.m.mulder@umail.leidenuniv.nl

Mark Knigge 
Partij: Liberale Studentenpartij (LSP)
E-mail:  m.c.knigge@umail.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.