Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs Informatie Centrum (OIC)

Het OIC verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en geeft telefonisch, via mail en aan de balie informatie aan studenten, o.m. over: 

Verder verzorgt het OIC de afspraken met de studieadviseurs of verwijzen door naar andere instanties/afdelingen. 

Kijk voor de contactgegevens van een vakgroep in de E-studiegids bij de desbetreffende vakbeschrijving.

Voor vragen omtrent collegegeld en (her)inschrijvingen verwijzen wij door naar Plexus Frontoffice Studentzaken.

Als je zelf niet in staat bent om je diploma/cijferlijst op te halen bij het Onderwijs Informatie Centrum, kun je iemand anders machtigen om dit te doen door middel van het machtigingsformulier.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie