Universiteit Leiden

nl en

PhDoc

Behartiging van de belangen van promovendi en postdocs aan de Universiteit Leiden

 

Stem nu!

Principes

PhDoc komt op voor de belangen van promovendi en postdocs aan de Universiteit Leiden. Sinds 2012 zijn we constant vertegenwoordigd in de Universiteitsraad. We zijn een groep energieke academici die zich inzetten voor de toekomst van onze universiteit. We laten ons bij PhDoc leiden door de volgende drie principes:

Traditie is mooi, gelijkheid is mooier

We respecteren de indrukwekkende geschiedenis van de Universiteit Leiden, maar waar onze geschiedenis heeft geleid tot ongelijkheid, kan het ons, met alle respect, niet schelen hoe indrukwekkend die is. Moeten we meer vrouwelijke hoogleraren hebben? Ja. Moeten onze gebouwen en evenementen toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht beperking? Ja! Moet de culturele diversiteit van studenten, promovendi en postdocs beter vertegenwoordigd worden hoog in onze hiërarchie? JA!

Acties op basis van principes, niet praktische overwegingen

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Toch worstelen we met het formuleren van een duidelijk statement over samenwerking met de fossiele industrie, uit angst de gevoelens van Shell te kwetsen. De privacy van onze studenten en medewerkers is van het grootste belang. Toch moeten we actief door onze gemeenschap worden overtuigd om geen camerascanners in al onze gebouwen te plaatsen. Werkdruk is een nijpend probleem. Maar toen PhDoc problemen aan het licht bracht met jaarafspraken waardoor mensen minder vakantiedagen opnamen, wachtte ons bestuur tot de nieuwe CAO voordat het tot actie overging. Principes moeten altijd voorrang hebben op praktische overwegingen.

Transparantie en vertrouwen moeten onze basis zijn

Het is niet normaal om bang te zijn voor open debat alleen omdat een onderwerp controversieel is. Het is niet normaal dat er onderzoeksjournalisten nodig zijn om erachter te komen dat we sjoemelen om onze LUMC promovendi te financieren. Het is niet normaal dat een hoogleraar zich tientallen jaren misdraagt voordat we eindelijk actie ondernemen. De kern van deze problemen is een gebrek aan vertrouwen in elkaar, wat leidt tot een gebrek aan transparantie. Dit is vooral problematisch wanneer mensen hoog in onze hiërarchie de mensen die het echte werk doen niet vertrouwen. We moeten actief met elkaar in gesprek gaan om respect en vertrouwen op te bouwen en angst weg te nemen.

Thema’s

Onze principes komen terug in de vijf hoofdthema's van ons verkiezingsprogramma:

 1. Duurzaamheid: In een tijd van klimaatcrisis moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.
 2. Gelijkheid, diversiteit en inclusie: Iedereen verdient een eerlijke kans.
 3. Vertegenwoordiging: Geen stem mag ongehoord blijven bij universitaire besluitvorming.
 4. Welzijn: Van werkdruk naar werkplezier.
 5. Persoonlijke groei: De balans vinden tussen begeleiding en vrijheid om groei te bevorderen.

Wapenfeiten 2022-2024

Hieronder vind je een kort overzicht van wat we hebben gedaan met onze ene zetel in de Universiteitsraad in 2022-2024. We laten het aan jou over om je voor te stellen wat we zouden kunnen doen met meer zetels.

 • Vertrouwen opbouwen met promovendi en postdocs. PhDoc waardeert persoonlijke interactie boven alles. Sinds de vorige verkiezing hebben we 143 vergaderingen gehad met en voor promovendi en postdocs, de officiële vergaderingen van de Universiteitsraad niet meegerekend. Dit is hoe we vertrouwen opbouwen met promovendi en postdocs, en hoe we ervoor zorgen dat de juiste onderwerpen op de agenda van de Universiteitsraad komen.
 • Verbetering van de reiskostenvergoeding. We hebben meermaals gepleit voor een betere vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer, met een focus op het openbaar vervoer. In de universiteitsbegroting voor 2024 is nu een mobiliteitsfonds van 1,2 miljoen euro opgenomen om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te verbeteren.
 • Geen misbruik meer van jaarafspraken. PhDoc schreef een rapport over het problematische misbruik van jaarafspraken aan de Universiteit Leiden. Ondanks de aanvankelijke passiviteit van het College van Bestuur, heeft PhDoc er samen met de vakbonden voor gezorgd dat jaarafspraken nu niet meer zijn toegestaan voor junior medewerkers.
 • Vechten voor inclusie van jonge academici in E&W. PhDoc is zeer actief geweest in de Erkennen & Waarderen (E&W) beweging. Onze workshop op het E&W Festival in 2023 maakte de weg vrij voor de inclusie van promovendi en postdocs in nationale E&W besluitvorming. Aan de Universiteit Leiden waren we een van de drijvende krachten achter de introductie van het lekenpraatje bij promoties, vanaf september 2024.
 • Gelijkheid voor externe promovendi. PhDoc heeft de taskforce externe promovendi actief ondersteund. Het rapport van de taskforce uit 2023 bevat veel aanbevelingen om de gelijkheid tussen interne en externe promovendi te verbeteren. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor de aanbevelingen in het rapport, waaronder het verlenen van kiesrecht aan externe promovendi bij universitaire verkiezingen.
 • En nog veel, veel, veel meer. Wil je meer weten over wat we doen? Of wil je deel uitmaken van het PhDoc-team? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers, en zorg ervoor dat je ons volgt op LinkedIn en X.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.