Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Het bestuur bestaat uit vier medewerkers en één student-assessor. Ze worden ondersteund door een bestuurssecretaris.

Faculteitsbestuur Archeologie | van links naar rechts: Jan Kolen, Johan Verweij, Alex Geurds, Amanda Henry, Jan Pronk, Imen el Idrissi

Portefeuilleverdeling Faculteitsbestuur Archeologie

 • Algemeen management, beleid en facultaire strategie
 • Voorzitter faculteitsbestuur
 • Leerstoelbeleid en loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Medezeggenschap
 • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Graduate School Archaeology
 • Integriteit en ethiek
 • Stimuleringsmiddelen
 • Algemene onderwijsbeleid en bestuur BA/MA/RMA/ Honoursonderwijs
 • Kwaliteitszorg 
 • ICT en onderwijs (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Werving en communicatie opleidingen ((i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Stimuleringsmiddelen
   
 • Financiën
 • HR-beleid
 • Health, safety & environment (ARBO)
 • Communicatie en marketing
 • ICT
 • Facilitaire diensten en gebouwen
 • Managementinformatie
 • Duurzaamheid
   
 • Studentenzaken
 • Studentvertegenwoordiging
 • Coördinatie van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Secretaris van het Faculteitsbestuur en het overleg met de departementsvoorzitters en de faculteitsraad
 • Ontwikkelen en borgen van facultaire reglementen en procedures
 • Coördinatie ontwikkeling en implementatie van het facultair strategisch plan
 • Archiveren van bestuursbesluiten

Contact

Secretariële ondersteuning van de individuele bestuursleden

Jan Kolen, decaan
Yvonne Haring

Jan Pronk, bedrijfsvoering 
Caroline Hagedoorn

Alex Geurds, vice-decaan
Contact

Amanda Henry
Contact

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.