Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Het bestuur bestaat uit drie medewerkers en één student-assessor. Ze worden ondersteund door een bestuurssecretaris.

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Archeologie. Van links naar rechts: Niels Laurens (bedrijfsvoering), Zoë van Litsenburg (studentassessor), Bleda Düring (vice-decaan), Jan Kolen (decaan)

Portefeuilleverdeling Faculteitsbestuur Archeologie

 • Algemeen management, beleid en facultaire strategie
 • Voorzitter faculteitsbestuur
 • Leerstoelbeleid en loopbaanbeleid wetenschappelijk personeel
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Medezeggenschap
 • Datamanagement (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Graduate School Archaeology
 • Integriteit en ethiek
 • Stimuleringsmiddelen
 • Algemene onderwijsbeleid en bestuur BA/MA/RMA/ Honoursonderwijs
 • Kwaliteitszorg 
 • ICT en onderwijs (i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Werving en communicatie opleidingen ((i.s.m. portefeuillehouder bedrijfsvoering)
 • Stimuleringsmiddelen
   
 • Financiën
 • HR-beleid
 • Health, safety & environment (ARBO)
 • Communicatie en marketing
 • ICT
 • Facilitaire diensten en gebouwen
 • Managementinformatie
 • Duurzaamheid
   
 • Studentenzaken
 • Studentvertegenwoordiging

Contact

Secretariële ondersteuning van de individuele bestuursleden

Jan Kolen, decaan
Yvonne Haring

Niels Laurens, bedrijfsvoering 
Karien Wentink

Bleda Düring, vice-decaan
Karien Wentink

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.