Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen en vergaderdata

Wil je een adviesaanvraag? Lever dan het volgende aan bij de commissie:

Aanvragen kunnen per mail vóór de onderstaande deadlines ingediend worden. De commissie geeft vervolgens, twee weken na de vergadering, een advies waarin het aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel of niet. Dit advies is niet bindend.

Vergaderdata Inleverdata aanvraag
16 september 2020 2 september 2020
28 oktober 2020 14 oktober 2020
16 december 2020 2 december 2020
10 februari 2021 27 januari 2021
31 maart 2021 17 maart 2021
19 mei 2021 6 mei 2021
7 juli 2021 23 juni 2021
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.