Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen en vergaderdata

Wil je een adviesaanvraag? Lever dan het volgende aan bij de commissie:

Aanvragen kunnen per mail vóór de onderstaande deadlines ingediend worden. De commissie geeft vervolgens, twee weken na de vergadering, een advies waarin het aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel of niet. Dit advies is niet bindend.

Vergaderdata Inleverdata aanvraag
8 september 2021 24 augustus 2021
20 oktober 2021 6 oktober 2021
15 december 2021 1 december 2021
9 februari 2022 26 januari 2022
6  april 2022 23 maart 2022
15 juni 2022 1 juni 2022
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.