Universiteit Leiden

nl en

Aanvragen en vergaderdata

Wil je een adviesaanvraag? Lever dan het volgende aan bij de commissie:

Aanvragen kunnen per mail vóór de onderstaande deadlines ingediend worden. De commissie geeft vervolgens, twee weken na de vergadering, een advies waarin het aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel of niet. Dit advies is niet bindend.

Vergaderdata

Inleverdata aanvraag

15 januari 2020

18 december 2019

4 maart 2020

19 februari 2020

15 april 2020 (gecanceld)

1 april 2020

27 mei 2020 (gecanceld)

13 mei 2020

8 juli 2020 

24 juni 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.