Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur en de universiteitsbibliothecaris over de collectievorming en ziet toe op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. Daarnaast draagt de commissie zorg voor het facultaire ruilverkeer.

Gemiddeld komt de commissie drie tot vier maal per jaar bijeen, waarvan twee keer wordt vergaderd met het bestuur van de faculteit en universiteitsbibliotheek. 

Zie ook de leden van de bibliotheekcommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.