Universiteit Leiden

nl en

Leiden Interactie Netwerk

De Nederlandse archeologie is een bloeiend vak zowel binnen als buiten de universiteit.

Om de bestaande banden tussen de Faculteit der Archeologie en het professionele archeologisch werkveld te versterken, maar ook om nieuwe verbanden te leggen, is enige jaren geleden 'Het Verbond van Leiden' opgericht. 

Het Leiden Interactie Netwerk (LIN) komt hieruit voort, maar beperkt zich niet tot de provinciegrenzen van Zuid-Holland. Het is breder van opzet, zowel in geografische verspreiding als in het aantal mogelijke partners. 

Het belangrijkste doel van dit netwerk is het bijeenbrengen van de verschillende partijen in het archeologische werkveld en het tot stand brengen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.