Universiteit Leiden

nl en

Financieel Economische Zaken

De afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ) van Governance and Global Affairs zorgt voor het beheer van de financiële middelen. 

De afdeling FEZ bestaat uit drie medewerkers; een controller, medewerker planning & control en een administratief medewerker. 
De controller en medewerker planning & control richt zich met name op de interne informatievoorziening en interne beheersing. De administratief medewerker ontlast de eenheden zoveel mogelijk op financieel administratief gebied. 

De taken van de drie medewerkers staan hieronder globaal weergegeven. 

Controller
De controller Marcel Victoor houdt zich bezig met:

 • het opstellen van begrotingen voor projectaanvragen;
 • de voortgang van projecten bewaken en bespreken met projectleiders;
 • het opstellen van de begroting van de eenheden en het consolideren van deze afzonderlijke budgetten voor de gehele faculteit;
 • het bewaken van de budgetten en in overleg met de budgethouders bijstellen van budgetten;
 •  het opstellen van de kwartaalrapportages en de jaarrekening van de faculteit;
 •  de advisering van de eenheden en het faculteitsbestuur op financieel gebied;
   

Medewerker Planning & Control
De medewerker planning & control Philip Folkvord houdt zich bezig met: 

 • het opstellen van begrotingen voor projectaanvragen voor hoofdzakelijk de centers binnen FGGA;
 • de voortgang van projecten bewaken en bespreken met projectleiders voor hoofdzakelijk de centers binnen FGGA;
 • het opstellen van de begroting van de centers;
 • het bewaken van de budgetten en in overleg met de budgethouders het bijstellen van budgetten;
 • het ondersteunen bij de kwartaalrapportages en de jaarrekening van de faculteit;
 • de advisering van de eenheden op financieel gebied;
 • het zorg dragen voor een adequate interne beheersing door het opstellen en onderhouden van een volledige AO beschrijving (procesbeschrijvingen en functieautorisatiematrix) en
 • het ondersteunen bij het opstellen en bewaken van de planning & controlcyclus van de faculteit.


Administratief medewerker
De administratief medewerker Wesley Dijkstra houdt zich bezig met:

 • het aanmaken van verkoopfacturen;
 • het aanmaken van journaalposten (correcties en interne boekingen);
 • het aanleggen van SAP ordernummers;
 • het op verzoek van eenheden verstrekken van financiële informatie;
 • de inrichting van projectdossiers;
 • het contact met de crediteuren- en debiteurenadministratie;
 • het beheer van tussenrekeningen;
 • het maandelijks versturen van de standaard financiële rapportages aan activiteiten- en budgethouders en
  het invoeren en wijzigen van budgetten in SAP. 
   

FEZ maakt voor alle administratieve werkzaamheden gebruik van het e-mailadres: fez@fgga.leidenuniv.nl


 

Voor alle werkzaamheden op controlling gebied is de controller bereikbaar via het e-mailadres: m.victoor@fgga.leidenuniv.nl of via toestel 8679.