Universiteit Leiden

nl en

Financieel Economische Zaken

De afdeling Financieel Economische Zaken (FEZ) van Governance and Global Affairs zorgt voor het beheer van de financiële middelen. 

De afdeling FEZ bestaat uit vijf medewerkers; de faculteitscontroller, 2 adviseurs Finance, Planning & Control, 1 Projectcontroller en 1 administratief medewerker. 

De projectcontroller Pascal van Leeuwen is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom projecten.

De faculteitscontroller en adviseurs Finance, Planning & Control richten zich met name op de interne informatievoorziening en interne beheersing. De taakverdeling is als volgt:

 • Gert Renkema is aanspreekpunt voor FGGA-brede zaken en specifiek voor het Faculteitsbestuur en het Faculteitsbureau.
 • Selma Ablak is aanspreekpunt voor CPL en ISGA.
 • Lychinta Zichem is aanspreekpunt voor BSK en LUC.

De administratief medewerker Wesley Dijkstra ontlast de eenheden zoveel mogelijk op financieel administratief gebied bijvoorbeeld door het aanmaken van verkoopfacturen.

De taken van de medewerkers van FEZ staan hieronder globaal weergegeven. 

FaculteitsController

De controller Gert Renkema houdt zich bezig met:

 • de aansturing van het Finance team;
 • het opstellen van de begroting van de eenheden en het consolideren van deze afzonderlijke budgetten voor de gehele faculteit;
 • het opstellen van de kwartaalrapportages en de jaarrekening van de faculteit;
 • de advisering van de eenheden en het faculteitsbureau en faculteitsbestuur op financieel gebied.

Projectcontol

De projectcontroller Pascal van Leeuwen houdt zich bezig met:

 • het opstellen van begrotingen voor projectaanvragen;
 • de voortgang van projecten bewaken en bespreken met projectleiders;
 • het bewaken van de budgetten en in overleg met de budgethouders bijstellen van budgetten;
 • het zorgdragen voor een adequate beheersing AO projecten;
 • de financiële advisering projecten;  
 • het verzorgen van de financiële rapportages en (eind)verantwoordingen richting subsidieverstrekker\opdarchtgever.

Adviseurs Finance, Planning & Control

De adviseurs Finance, Planning & Control Selma Ablak en Lychinta Zichem houden zich bezig met: 

 • het opstellen van de begroting van de instituten en centres;
 • het bewaken van de budgetten en in overleg met de budgethouders het bijstellen van budgetten;
 • het opstellen van en ondersteunen bij de BFRs, begroting, en de jaarrekening van de faculteit;
  • de advisering van de eenheden op financieel gebied;
  • het zorgdragen voor een adequate interne beheersing door het opstellen en onderhouden van een volledige AO beschrijving (procesbeschrijvingen en functieautorisatiematrix) en
  • het ondersteunen bij het opstellen en bewaken van de planning & controlcyclus van de faculteit.

Administratief medewerker

De administratief medewerker Wesley Dijkstra houdt zich bezig met:

 • het aanmaken van verkoopfacturen;
 • het aanmaken van journaalposten (correcties en interne boekingen);
 • het aanleggen van SAP ordernummers;
 • de inrichting van projectdossiers;
 • het contact met de crediteuren- en debiteurenadministratie;
 • het beheer van tussenrekeningen;
 • het maandelijks versturen van de standaard financiële rapportages aan activiteiten- en budgethouders en
 • het invoeren en wijzigen van budgetten in SAP; 
 • het op verzoek van eenheden verstrekken van financiële informatie.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.