Universiteit Leiden

nl en

Ambtelijk secretariaat

De ambtelijk secretarissen ondersteunen de 24 examencommissies van de faculteit op secretarieel, procedureel en juridisch gebied. De secretaris zorgt voor de voorbereiding, verslaglegging en afwikkeling van de besluiten, houdt de jaarplanning in de gaten en het archief van de examencommissie up to date. De ambtelijk secretaris schept de voorwaarden voor een gedegen kwaliteitsborging van de toetsing door de examencommissies, door onder andere de organisatorische en secretariele werkzaamheden uit handen van de examencommissie te nemen. Tevens toetst de ambtelijk secretaris (voorgenomen) besluiten aan de regelgeving, draagt hij/zij bij aan de ontwikkeling van uniforme procedures en vertegenwoordigt de examencommissie in diverse overleggen en bij beroepsprocedures. De werkzaamheden van examencommissies en het ambtelijk secretariaat worden zo ingericht dat de verschillende ambtelijk secretarissen elkaars werk kunnen overnemen, waarmee de continuiteit wordt gewaarborgd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.