Universiteit Leiden

nl en

Directie Strategie en Academische Zaken

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie Strategie en Academische Zaken is als strategie- en beleidsdirectie verantwoordelijk voor advisering aan en ondersteuning van het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie (impact, omgeving), ondersteuning onderzoekfinancieringsmogelijkheden, internationalisering,diversiteit en inclusiviteit, duurzaamheid en strategische ontwikkeling van de universiteit.

SAZ adviseert het CvB en de faculteiten en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van de strategie. SAZ is op de genoemde gebieden vraagbaak voor faculteiten, diensten en expertisecentra en in gebiedsspecifieke gevallen verantwoordelijk voor de aansturing van strategische projecten of programma’s. Daarnaast heeft SAZ een signaleringsfunctie voor nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Kerntaken directie

  • Onderzoeksbeleid
  • Onderwijsbeleid
  • Internationaliseringsbeleid
  • Impactstrategie
  • Onderzoeksfinancieringsmogelijkheden
  • Duurzaamheid
  • Samenwerkingsstrategie
  • Diversiteit en inclusiviteit

Positie binnen de universiteit

De Directie Strategie en Academische Zaken is onderdeel van het bestuursbureau.

Contact

Bekijk alle medewerkers van de directie SAZ.

Directeur

Karin Horsman
+31 71 527 6848

Secretariaat

Willy Waardenburg 
+31 71 527 3146
Jolien Brakenhoff
+31 71 527 3213

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Routebeschrijving
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.