Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsdirecteuren

Aan het hoofd van een opleiding staat een opleidingsdirecteur; in de regel een hoogleraar die is betrokken bij de opleiding en rapporteert aan het faculteitsbestuur, portefeuillehouder onderwijs.

Er is een overlegorgaan van opleidingsdirecteuren. De vice-decaan en tevens portefeuillehouder onderwijs is de voorzitter. De opleidingsdirecteuren overleggen een maal per zes weken met het faculteitsbestuur over onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Belast met organisatie en integratie van het onderwijs
  • Verantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs
  • Stelt een kwaliteitsplan van het onderwijs vast
  • Geeft advies aan het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding
  • Stelt het onderwijsprogramma vast
  • Draagt zorg voor de didactische kwaliteit van het onderwijs en kan de docenten hiertoe aanwijzingen geven
  • Onderhoudt externe relaties namens de opleiding
  • Adviseert het faculteitsbestuur bij raming van benodigde middelen t.b.v. het onderwijs
Opleidingsdirecteuren

Prof. dr. Erik Danen

Opleidingsdirecteur bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Prof.dr. Miranda van Eck

Opleidingsdirecteur master Bio-Pharmaceutical Sciences

Prof.dr. Han de Winde

Opleidingsdirecteur bachelor en master Biologie/Biology

Prof.dr. Lies Bouwman

Opleidingsdirecteur master Chemistry en master Life Science and Technology, Waarnemend Opleidingsdirecteur bachelor Life Science and Technology

Prof.dr. Peter van Bodegom

Opleidingsdirecteur master Governance of Sustainability

Dr. S. Cucurachi

Opleidingsdirecteur master Industrial Ecology

Prof.dr. Marcello Bonsangue

Opleidingsdirecteur bachelor en master Informatica/Computer Science/ICT in Business/Media Technology

Dr. V. van Steijn

Opleidingsdirecteur bachelor Molecular Science and Technology

Dr. M.J.A. de Dood

Opleidingsdirecteur bachelor Natuurkunde

 

Prof.dr. A. Achúcarro

Opleidingsdirecteur master Physics

Prof.dr. Harold Linnartz

Opleidingsdirecteur bachelor en master Sterrenkunde/Astronomy

Dr. M.J. Bright

Opleidingsdirecteur bachelor en master Wiskunde/Mathematics

Prof. dr. S. le Cessie

Opleidingsdirecteur master Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.