Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsdirecteuren

Aan het hoofd van een opleiding staat een opleidingsdirecteur; in de regel een hoogleraar die is betrokken bij de opleiding en rapporteert aan het faculteitsbestuur, portefeuillehouder onderwijs.

Er is een overlegorgaan van opleidingsdirecteuren. De vice-decaan en tevens portefeuillehouder onderwijs is de voorzitter. De opleidingsdirecteuren overleggen een maal per zes weken met het faculteitsbestuur over onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Belast met organisatie en integratie van het onderwijs
  • Verantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs
  • Stelt een kwaliteitsplan van het onderwijs vast
  • Geeft advies aan het faculteitsbestuur over inhoud en inrichting van de opleiding
  • Stelt het onderwijsprogramma vast
  • Draagt zorg voor de didactische kwaliteit van het onderwijs en kan de docenten hiertoe aanwijzingen geven
  • Onderhoudt externe relaties namens de opleiding
  • Adviseert het faculteitsbestuur bij raming van benodigde middelen t.b.v. het onderwijs
Opleidingsdirecteuren

Dr. Rawi Ramautar

Opleidingsdirecteur bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Prof.dr. Miranda van Eck

Opleidingsdirecteur master Bio-Pharmaceutical Sciences

Dr. Marcel Schaaf

Opleidingsdirecteur bachelor Biologie

Prof.dr. Dennis Claessen

Opleidingsdirecteur master Biology

Prof.dr. Lies Bouwman

Opleidingsdirecteur master Chemistry en master Life Science and Technology

Dr. Marco van Eijk
Opleidingsdirecteur bachelor Life Science & Technology

Dr. Alexander van Oudenhoven

Opleidingsdirecteur master Governance of Sustainability

Dr. Stefano Cucurachi

Opleidingsdirecteur master Industrial Ecology

Dr. Frank Takes

Opleidingsdirecteur bachelor Informatica/Data Science & Artificial Intelligence

Dr. Matthijs van Leeuwen

Opleidingsdirecteur master Computer Science/Media Technology/ICT in Business and the Public Sector

Dr. Volkert van Steijn

Opleidingsdirecteur bachelor Molecular Science and Technology

Dr. Michiel de Dood

Opleidingsdirecteur bachelor Natuurkunde

Dr. Michiel Hogerheijde

Opleidingsdirecteur bachelor Sterrenkunde en master Astronomy

Dr. Martin Bright

Opleidingsdirecteur bachelor en master Wiskunde/Mathematics

Prof. dr. Saskia le Cessie

Opleidingsdirecteur master Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences

Prof.dr. Koenraad Schalm

Opleidingsdirecteur master Physics

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.