Universiteit Leiden

nl en

Bestuur Universiteit Leiden

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het efficiënt en goed besturen van de Universiteit Leiden. De Raad van Toezicht (RvT) controleert het CvB en benoemt de leden. Vaste gesprekspartner van het CvB is de Universiteitsraad (UR), die over belangrijke onderwerpen meepraat, adviseert en meebeslist. Via het Bestuursberaad vindt overleg plaats tussen het CvB en de faculteitsdecanen. Deze decanen kennen daarnaast een eigen overlegstructuur: de Raad van Decanen. De rector magnificus zit deze raad voor.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.