Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

De studieadviseurs kunnen met name helpen bij:

 • (complexe) studieplanning
 • keuze opleidingen en afstudeerrichtingen
 • ondersteuning bij beroepskeuze
 • verlenging geldigheidsduur tentamens
 • scriptieproblemen
 • verzoeken om vrijstellingen
 • dreigende studievertraging
 • extra tijd bij tentamens op persoonlijke gronden
 • studievaardigheidsproblemen 
 • verzoeken om individuele herkansingen
 • informatie over universitaire scriptiebegeleidingsklasjes
 • doorverwijzen naar studenten-psychologen en -decanen

Afhankelijk van de aard van de vraag, geven de studieadviseurs een persoonlijk advies, verwijzen zij door, of leggen contact met een ander onderdeel van de organisatie. De studieadviseurs hebben een doorverwijsfunctie in geval van persoonlijke omstandigheden of privé problemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.