Universiteit Leiden

nl en

ICLON Research Ethics Committee

De IREC geeft advies over zaken die betrekking hebben op ethisch handelen in onderzoek uitgevoerd door ICLON-medewerkers. Al het onderzoek waarin data van personen wordt verzameld, geanalyseerd en/of opgeslagen, moet worden voorgelegd aan IREC. IREC toetst onderzoekvoorstellen aan criteria voor onderzoeksethiek.

Stuur uw aanvraag vóór de onderstaande deadlines in. Later ingediende aanvragen worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. Als vanwege logistieke redenen uw aanvraag niet op de eerstvolgende vergadering behandeld kan worden, ontvangt u daarover bericht.

Stappenplan

Zie ook het gedetailleerde stappenplan.

In hoofdlijnen:

  • Neem ruim de tijd voor het verkrijgen van goedkeuring van uw aanvraag. Dataverzameling mag pas starten ná goedkeuring van uw aanvraag.
  • Gebruik voor uw aanvraag de meest actuele vragenlijst - zie rechts in de marge.
  • Stel een concept-aanvraag op en maak dan een afspraak met de privacy officer van het ICLON (Carla den Hartog), om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren.
  • Stel de definitieve aanvraag op en stuur die per email naar IREC (irec@iclon.leidenuniv.nl). Bij inzending vóór de deadline, wordt de aanvraag in de eerstvolgende IREC-vergadering besproken.
  • N.B.: Vergeet niet om naast de ethiekaanvraag ook het Data Management Plan in te dienen met gebruik van het Data Management Plan template Leiden University.

Deadlines

IREC-vergadering Aanvraag uiterlijk inleveren vóór 9 uur op
17 november 2023 30 oktober 2023
15 januari 2024 25 december 2023
1 maart 2024 12 februari 2024
17 mei 2024 29 april 2024
24 juni 2024 3 juni 2024

Voorbeeld van ingevuld aanvraagformulier:

Voorbeelden van toestemmingsformulieren:

Bij de beoordeling van aanvragen baseert IREC zich onder andere op:

Leden

Contact

irec@iclon.leidenuniv.nl

Taakstelling

Specifiek

  • Het beoordelen van aanvragen voor onderzoeksethiek van ICLON-onderzoekers die onderzoek uitvoeren waarbij gegevens worden verzameld, geanalyseerd en/of opgeslagen of (her)gebruikt;
  • Het geven van feedback aan onderzoekers over de ethische uitvoering van hun voorgestelde projecten;
  • Het beoordelen van voorgestelde wijzigingen van goedgekeurde projecten die de ethische status van het project kunnen veranderen.

Algemeen

  • Advies verstrekken aan het wetenschappelijk comité van ICLON over kwesties die voortvloeien uit de ethische uitvoering van ICLON-onderzoek;
  • Het vervullen van een educatieve functie binnen ICLON door het verstrekken van informatie en advies met betrekking tot beleid en beginselen die verband houden met het uitvoeren van ethisch academisch onderzoek.

Zie de FAQ's op de Engelse pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.