Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste adviesorgaan binnen de Faculteit der Archeologie. De raad speelt de rol van tussenpersoon tussen de verschillende segmenten van de faculteit. 

De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen de faculteit. Haar leden treden op als vertegenwoordigers van de studentpopulatie en de medewerkers en ze leveren kritische feedback op het beleid en de beslissingen van het Faculteitsbestuur en College van Bestuur.

Heb je ideeën of suggesties om de faculteit te verbeteren? Of heb je een klacht en weet je niet wie je moet benaderen? Twijfel dan niet en neem contact op met één van de leden van de Faculteitsraad!

Leden van de Faculteitsraad

Medewerkers

 • Maia Casna
 • Letty ten Harkel
 • Merlijn Veltman (voorzitter)

Studenten

 • Tristan Hoekema
 • Jesse Kuijt (vice-voorzitter)
 • Sonia/Arlen Leffel

Neem contact op met de faculteitsraad via faculteitsraad@arch.leidenuniv.nl of volg ons op Instagram.

Vergaderagenda 2023-2024

Vergaderingen met het Faculteitsbestuur
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Corrie Bakelszaal

 • 24 oktober
 • 19 december
 • 5 maart
 • 7 mei
 • 2 juli
 • 22 augustus

Interne overlegvergaderingen (voertaal Engels)
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Corrie Bakelszaal

 • 13 december 
 • 28 februari
 • 29 april
 • 24 juni
 • 19 augustus
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.