Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste adviesorgaan binnen de Faculteit der Archeologie. De raad speelt de rol van tussenpersoon bussen de verschillende segmenten van de faculteit. 

De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen de faculteit. Haar leden treden op als vertegenwoordigers van de studentpopulatie en de medewerkers en ze leveren kritische feedback op het beleid en de beslissingen van het Faculteitsbestuur en College van Bestuur.

Heb je ideeën of suggesties om de faculteit te verbeteren? Of heb je een klacht en weet je niet wie je moet benaderen? Twijfel dan niet en neem contact op met één van de leden van de Faculteitsraad!

Leden van de Faculteitsraad

Medewerkers

  • Eric Dullaart (portefeuillehouder HR en bedrijfsvoering en financiën)
  • Tymon de Haas (voorzitter, portefeuillehouder onderwijs en financiën)
  • Erik Kroon (portefeuillehouder communicatie (extern) en onderzoek)

Studenten

  • Jan Dekker (vice-voorzitter, portefeuillehouder masteronderwijs)
  • Joris Geboers (portefeuillehouder bacheloronderwijs
  • Kiki Koppers (secretaris, portefeuillehouder bacheloronderwijs)
From left to right (back): Eric Dullaart, Erik Kroon, Jan Dekker; (front) Kiki Koppers, Tymon de Haas. Joris Geboers is missing on the picture.

Vergaderdata 2020 (onder voorbehoud)

Wegens het coronavirus is de Faculteitsraad genoodzaakt om af te wijken van onderstaande agenda en kan zij niet fysiek vergaderen, contacteer de secretaris voor meer informatie hierover.  

  • 21 april 2020 - overlegvergadering
  • 6 mei 2020 - voorvergadering 
  • 27 mei - voorvergadering 
  • 9 juni - overlegvergadering
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.