Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste adviesorgaan binnen de Faculteit der Archeologie. De raad speelt de rol van tussenpersoon bussen de verschillende segmenten van de faculteit. 

De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen de faculteit. Haar leden treden op als vertegenwoordigers van de studentpopulatie en de medewerkers en ze leveren kritische feedback op het beleid en de beslissingen van het Faculteitsbestuur en College van Bestuur.

Heb je ideeën of suggesties om de faculteit te verbeteren? Of heb je een klacht en weet je niet wie je moet benaderen? Twijfel dan niet en neem contact op met één van de leden van de Faculteitsraad!

Leden van de Faculteitsraad

Medewerkers

  • Alexia Buurman (Portefeuille: HRM, financiën, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit)
  • Marie Kolbenstetter (Voorzitter | Portefeuille: (R)MA onderwijs, onderzoek, algemene zaken
  • Arjan Louwen (interim raadslid | Portefeuille: onderwijs, onderzoek

Studenten

  • Myrthe Sassen (vice-voorzitter | Portefeuille: (R)MA onderwijs, HRM, onderzoek, diversiteit en inclusiviteit)
  • Daily Put (secretaris| Portefeuille: communicatie, financiën)
  • Wicher Verhagen (Porteuille: bacheloronderwijs, communicatie, duurzaamheid)

Vergaderdata 2021-2022

Wegens het coronavirus is de Faculteitsraad genoodzaakt om af te wijken van de vergaderagenda en kan zij niet fysiek vergaderen. Vergaderingen vinden online plaats op de volgende data:

  • 2 november (interne vergadering)
  • 8 november (FR-FB vergadering)
  • 7 december (interne vergadering)
  • 13 december (FR-FB vergadering)

Het publieke gedeelte van de faculteitsraadvergadering is toegankelijk voor studenten en medewerkers. Neem contact op met Janneke Mulders als je als toehoorder de vergadering wilt bijwonen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.