Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste adviesorgaan binnen de Faculteit der Archeologie. De raad speelt de rol van tussenpersoon bussen de verschillende segmenten van de faculteit. 

De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse kwesties binnen de faculteit. Haar leden treden op als vertegenwoordigers van de studentpopulatie en de medewerkers en ze leveren kritische feedback op het beleid en de beslissingen van het Faculteitsbestuur en College van Bestuur.

Heb je ideeën of suggesties om de faculteit te verbeteren? Of heb je een klacht en weet je niet wie je moet benaderen? Twijfel dan niet en neem contact op met één van de leden van de Faculteitsraad!

Leden van de Faculteitsraad

Medewerkers

 • Eric Dullaart (portefeuillehouder  financiën)
 • Tymon de Haas (voorzitter, portefeuillehouder onderwijs, financiën, algemene zaken)
 • Simone Reurings (secretaris, portefeuillehouder onderzoek, communicatie)

Studenten

 • Kiki Koppers (portfolio: masteronderwijs, onderzoek, ondersteuning communicatie)
 • Yvonne Janssen (portfolio: bacheloronderwijs, HR)
 • Simone Reurings (vice-voorzitter, portfolio: researchmasteronderwijs, financiën)
De Faculteitsraad 2020-2021. Bovenste rij van links naar rechts: Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon. Onderste rij van links naar rechts: Simone Reurings, Eric Dullaart, Yvonne Janssen

Vergaderdata 2020-2021

Wegens het coronavirus is de Faculteitsraad genoodzaakt om af te wijken van de vergaderagenda en kan zij niet fysiek vergaderen. Vergaderingen vinden online plaats op de volgende data:

 • 15 februari
 • 6 april (interne vergadering)
 • 12 april
 • 10 mei (interne vergadering)
 • 17 mei
 • 22 juni (interne vergadering)
 • 25 juni
 • 23 augustus (interne vergadering)
 • 30 augustus

Het publieke gedeelte van de faculteitsraadvergadering is toegankelijk voor studenten en medewerkers. Neem contact op met Janneke Mulders als je als toehoorder de vergadering wilt bijwonen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.