Universiteit Leiden

nl en

Bio-Pharmaceutical Sciences (MSc)

Hieronder zijn de contactpersonen van de bacheloropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences (BPS) te vinden.

Functie Contactpersoon
Opleidingsdirecteur (OD) Prof.dr. Miranda van Eck
Opleidingscoördinator Emily Ouwehand / Lena Budko
Studieadviseur Emily Ouwehand / Lena Budko

 

Examencommissie
Dr. B.A. Slütter (voorzitter)
Dr. D. van der Es
Dr. J.B. Beltman
Dr. S.E. le Dévédec
Dr. N. Carol-Visser

Secretaris: Drs. T.M. Meyknecht
E-mail:ExamencommissieBFW@lacdr.leidenuniv.nl

Opleidingscommissie
Dr. A. Zweemer (vicevoorzitter)
Prof. dr. J. Kuiper
Dr. E. Krekels
Dhr. F. Aiobi
Dr. L. Holtman (Voorzitter)
Studentleden
Bachar Farousi
Quinten Sprenkels (aesculapius)
Femke Reubens
Lara van de Beek
Silke van Reeuwijk

Secretaris: Drs. T.M. Meyknecht
E-mail: vzocbfw@lacdr.leidenuniv.nl

Toelatingscommissie

Prof. dr. M. van Eck (voorzitter)
Prof. dr. E.H.J. Danen (plv voorzitter)
Dr. ir. J. Bussmann
Dr. R. Ramautar
Dr. R.J.P. Bouwman
Y.N. Budko, MSc (secretaris)
Dr. A.E.M. Klomp (plv secretaris)
E-mail: admissionbps@lacdr.leidenuniv.nl

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.