Universiteit Leiden

nl en

Raad van Decanen/College voor Promoties

Verantwoordelijkheid

De Raad van Decanen (RvD) is een overlegstructuur voor alle faculteitsdecanen. De RvD treedt ook op als College voor Promoties (CvP). Dit is vastgelegd in het Promotiereglement Universiteit Leiden.

Wat doet de Raad van Decanen/het College voor Promoties?

  • Optreden als College voor Promoties: verlenen van doctoraat en ere-doctoraat, erkenning co-tutelle en joint doctorate-overeenkomsten, adviseren van College van Bestuur terzake vestigen van bijzondere en gesponsorde leerstoelen, verlenen van het Ius Promovendi aan niet-hoogleraren, en besluiten over wijzigingen in het Promotiereglement
  • Collegiaal - niet-besluitvormend - overleg over onderwijs en wetenschapsbeoefening in de meest brede zin van het woord
  • Adviseren van het College van Bestuur over bevorderingen tot HGL-1
  • Adviseren van het College van Bestuur over toekenningen uit het Coryfeeënfonds
  • Selectie van de jaarlijkse Cleveringa-hoogleraar
  • Verlenen van de Scaliger-penning, in nauw overleg met de directeur van de Universiteits Bibliotheken Leiden
  • Programmering van de viering van de jaarlijkse dies natalis van de universiteit, inclusief de keuze van de diesorator(en)

Positie binnen de universiteit

In de RvD komen de faculteitsdecanen samen. Voorzitter is de rector magnificus.

Contact

Bekijk de samenstelling van de RvD.

Secretaris RvD

Anneke Hendriks 

Aanspreekpunt College van Promoties

Bureau Pedel

Postadres

Postbus 9500
2300 RA Leiden

Bezoekadres

Rapenburg 70
2312 EZ Leiden
Plan uw route

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.