Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers
Categorie
Onderzoek
Type
Regeling
Organisatie
Universiteit Leiden

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2021

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement 2021 van kracht.

In bovenstaande video, licht het College voor Promoties het nieuwe promotiereglement en de herziene richtlijn voor promotietrajecten toe.

Wat gebeurt er met het promotiereglement 2018?

Het Promotiereglement Universiteit Leiden 2018 wordt dan ingetrokken.

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement Universiteit Leiden 2021 van toepassing op alle promoties waarvoor het manuscript op dat moment nog niet door de promotor is goedgekeurd. In uitzonderlijke gevallen kun je een gemotiveerd verzoek om dispensatie via de decaan laten indienen bij het College voor Promoties.

Procedureoverzicht Promotietraject

In dit overzicht staan de stappen van alle partijen overzichtelijk op een rij. 

Lees op de medewerkerswebsite meer over:

Formulieren

  • Bijlage A Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie
  • Bijlage B Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium  van de Universiteit Leiden
  • Bijlage C Brief van decaan aan promovendus inzake toelating tot verdediging van het proefschrift
  • Bijlage D Cum laude regeling
  • Bijlage E Ius promovendi voor UHD’s
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.