Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement Universiteit Leiden

Doelgroep
Medewerkers
Categorie
Onderzoek
Type
Regeling
Organisatie
Universiteit Leiden

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2023

Met ingang van 14 september 2023 is het Promotiereglement 2023 van kracht.

Wat gebeurt er met het promotiereglement 2021?

Het Promotiereglement 2021 wordt ingetrokken.

Met ingang van 14 september 2023 is het Promotiereglement Universiteit Leiden 2023 van toepassing op alle promoties waarvoor het manuscript op dat moment nog niet door de promotor is goedgekeurd. De vereiste in artikel 3.1c geldt alleen voor promovendi die op of na 1 januari 2024 met hun promotietraject zijn gestart (blijkend uit een verklaring van toelating tot de Graduate School). Eventuele vrijstellingen worden verleend door de decaan namens het College voor Promoties.

Procedureoverzicht Promotietraject

In dit overzicht staan de stappen van alle partijen overzichtelijk op een rij. 

Lees op de medewerkerswebsite meer over:

Formulieren

  • Bijlage A Verzoek tot ontheffing van de opleidingseis inzake de toegang tot de promotie
  • Bijlage B Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium  van de Universiteit Leiden
  • Bijlage C Brief van decaan aan promovendus inzake toelating tot verdediging van het proefschrift
  • Bijlage D Cum laude regeling
  • Bijlage E Ius promovendi voor UHD’s
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.