Universiteit Leiden

nl en

Veiligheidszaken

Verantwoordelijkheid van de afdeling 

De Afdeling Veiligheidszaken (VHZ) houdt zich bezig met alle onderwerpen die veiligheid raken. Daarmee zijn de werkzaamheden uiteenlopend en integraal. Het motto van veiligheidszaken is afgewogen risico’s nemen. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat nooit alle risico’s weggenomen kunnen worden. Het team weegt alle risico’s en eventuele gevolgen af en durft risico te nemen wanneer dit nodig is.   

De bouwstenen voor het veiligheidsbeleid van de Universiteit Leiden zijn in mei 2019 vastgesteld door het College van Bestuur en luiden als volgt. De Universiteit Leiden:

 • Heeft een “open karakter”  
 • Is zo open als de veiligheid toestaat  
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid  
 • Wil een veilige leer- en werkomgeving bieden  
 • Ziet maximale zorg voor medewerkers en studenten als noodzaak bij een calamiteit  
 • Wil professioneel en doeltreffend handelen  
 • Vraagt eenieder medeverantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid  

Wat doet de afdeling? 

 • Geeft veiligheidsadviezen ten behoeve van het College van Bestuur en faculteitsbesturen
 • Neemt deel in het centraal crisisteam (cct)
 • Adviseert bestuurders voorafgaande aan en gedurende crises
 • Ontwikkelt en voert het veiligheidsbeleid uit
 • Werkt samen met diverse netwerkpartners zoals gemeenten, brandweer en politie
 • Neemt deel aan interdiciplinaire overleggen met onder andere universiteiten en hogescholen, studentenhuisvesting en interne partners
 • Adviseert medewerkers en studenten die op reis gaan naar het buitenland
 • Ondersteunt en adviseert studentenverenigingen op diverse veiligheidsthema’s
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over veiligheidsthema’s
 • Organiseert beveiliging rondom gevoelige evenementen of bedreigde personen 

Positie binnen de universiteit 

VHZ maakt organisatorisch onderdeel uit van het Stafbureau van het Bestuursbureau.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.