Universiteit Leiden

nl en

Stichtingen

In stichtingen worden vermogens beheerd (van stichtingen) door het College van Bestuur of andere organen of personen die verbonden zijn aan de universiteit. Een stichting treedt faciliterend op bij het (ver)werven van nieuwe fondsen, schenkingen, legaten en erfstellingen. Stichtingen beleggen vermogens op solide en verantwoordelijke wijze. Uitkering uit vermogens geschiedt overeenkomstig de statuten en/of reglementen. Stichtingen hebben geen winstoogmerk.

ANBI-status

De Universiteit Leiden is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor schenkingen (giften, legaten en erfstellingen) voor zowel de gever als de ontvanger belastingvoordelen gelden. Met de status als ANBI komt de verplichting om dit standaardformulier te publiceren.

Donaties Sackler Foundation

De Universiteit Leiden ontving in de periode 1998 – 2011 in totaal € 2.413.095 euro van de Sackler Foundation voor onder meer sterrenkunde, een leerstoel American History and Culture, voor reisbeurzen voor studenten en voor een lezingencyclus Human Rights.

Inmiddels voert de Universiteit Leiden de naam Sackler niet meer. De ontwikkelingen rond het bedrijf van de familie Sackler – Purdue Pharma – en de opiatencrisis waaraan het bedrijf debet is, hebben tot dit besluit geleid. 

De laatste donatie aan onze universiteit dateerde van 2011. Het bedrag dat nog resteert, is bestemd voor de beëindigen van de projecten conform de oorspronkelijke doelstellingen. 

De ontwikkelingen rond het bedrijf van Sackler hebben er ook toe geleid dat de universiteit voortaan donaties aan onderzoek en onderwijs vooraf toetst aan de hand van ethische richtlijnen, de Ethische richtlijn acceptatie van donaties van de Universiteit Leiden.

In deze richtlijn, gebaseerd op de internationale Ethical Principles Behind the Acceptance of Donations, is bovendien opgenomen dat donaties uit het verleden heroverwogen kunnen worden. Zo kan in mogelijke toekomstige gevallen ook sneller, zonder ingewikkelde contractuele complicaties, gereageerd worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.