Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Andrea Evers, Wetenschappelijk Directeur

Instituutsbestuur

Het bestuur van het Instituut Psychologie draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek, de personele en materiële middelen van het instituut.

Taken

  • Het bestuur zorgt voor de bewaking van de personele en materiële middelen van het instituut, en voor de inhoudelijke afstemming van werkzaamheden van leden van het instituut.
  • Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de bevordering van samenhang tussen onderwijs en onderzoek op het wetenschappelijk gebied van de psychologie.

Leden & ondersteuning management

Pascal Haazebroek, Opleidingsdirecteur
Pascal Haazebroek, Opleidingsdirecteur

Opleidingsbestuur

Het Opleidingsbestuur is belast met de zorg voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs van de bacheloropleiding en de masteropleidingen.

Taken

  • Het bestuur bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en legt richtlijnen en eisen vast in een kwaliteitsplan;
  • Het Opleidingsbestuur adviseert het Faculteitsbestuur over de inhoud en inrichting van de bachelor- en masteropleidingen psychologie. Een belangrijke taak van het Opleidingsbestuur is het opstellen van de Onderwijs- en Examenregelingen, die uiteindelijk vastgesteld worden door het Faculteitsbestuur.

Leden

Toehoorders

Correspondentie

Instituutsbestuur
Instituut Psychologie
Postbus 9555
2300 RB Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.