Universiteit Leiden

nl en

Commissie HOVO

Het College van Bestuur benoemt de commissie van het HOVO. De belangrijkste taak van de commissie is de vaststelling van het collegeprogramma en de bewaking van de kwaliteit ervan. De commissie is samengesteld uit een brede vertegen­woor­diging van de (oud-)docenten van de ver­schillende facultei­ten en enkele leden die de contacten onderhouden met de cursisten. Leden van de commissie in 2017 Prof. dr. A.F. Cohen Prof. dr. J.J. Engelen Drs. L.G.C. Holdert-Vallez Prof. dr. W.L. Idema (voorzitter) Prof. dr. P. ter Keurs Prof. dr. E. van der Meijden Prof. dr. J.M. Otto Prof. dr. R. Tijdeman Prof. dr. E.G.E. van der Wall Dr. G. Wolters

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.