Universiteit Leiden

nl en

Aanvraagprocedure

De Commissie Ethiek Maatschappijwetenschappen beoordeelt het onderzoek aan de hand van het 'Ethics Review Committee of the Social Sciences Ethical procedure and questions' document. Belangrijk hierbij is zo goed mogelijk inzichtelijk te maken welke eventuele ethische vragen en dillema’s uw onderzoek teweeg kan brengen.

We verzoeken u om het Beoordelingsformulier (in English) als hulpmiddel te gebruiken zodat de commissie inzicht heeft in de ethische aspecten van uw onderzoek.

Doelgroep

Onderzoekers verbonden aan het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Politieke Wetenschap en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (d.w.z. projectleider, promovendus, universitair docent, universitair hoofddocent, visiting researcher, (bijzonder) hoogleraar) kunnen advies aanvragen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.