Universiteit Leiden

nl en

Informatie voor buitenpromovendi

Registratie informatie

Procedure aanmelden als buitenpromovendus

Cursussen

Als onderdeel van het wetenschappelijk integriteitsprogramma is er een online module ontwikkeld voor (buiten)promovendi.

Programma Universitaire introductie (in English)

Datamanagement

Alle onderzoekers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dienen volgens de Regeling Datamanagement Universiteit Leiden te werken en een datamanagementplan (DMP) aan het begin van ieder onderzoeksproject op te stellen. Promovendi schrijven dit DMP tijdens de verplichte Data Management Training.

Meer informatie en training

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.