Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs Service Centrum

Het Onderwijs Service Centrum (OSC) van de Faculteit Governance and Global Affairs verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en het facultair beheer van de ondersteunende systemen voor onze faculteit. Daarnaast is het OSC mede verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, het bewaken van de regelgeving en de informatievoorziening aan studenten en docenten.

Kernactiviteiten

De OSC studentenbalie in het Wijnhavengebouw is geopend van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Op die momenten zijn wij ook telefonisch bereikbaar, via 070 800 9488. We zijn daarnaast altijd te bereiken via e-mail, op osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl.

Wij adviseren om je vraag via de mail te stellen. We hebben dan even tijd om je studentendossier of informatie erbij te zoeken en je het correcte antwoord te geven. Vermeld in je e-mail altijd je naam, achternaam, studentnummer en opleiding. We doen ons best om binnen enkele werkdagen te antwoorden op je vraag/verzoek.

Cijferregistratie/beheren resultaten

Het OSC verzorgt als onderwijsadministratie de registratie van de studievoortgang en zet de eindcijfers van gevolgde vakken, stages en scripties in uSis. Als je denkt dat een cijfer niet klopt, laat het dan vooral weten.

We verstrekken op jouw verzoek cijferlijsten/transcripts.

Afstudeerproces waaronder diplomeren

Het OSC legt het opleidingsprogramma van de individuele student vast en controleert dit, voordat er een diploma en diploma supplement verstrekt wordt. We vragen aan studenten om dit zelf ook goed bij te houden in uSis en te checken voordat je je diploma aanvraagt, want dat scheelt veel tijd voor jou en voor ons.

Roostering

De roostermakers van het OSC maken het rooster voor de verschillende opleidingen van de faculteit in samenwerking met het Universitair Facultair Bedrijf (UFB). De zalen in de gebouwen in Den Haag worden namelijk door meerdere faculteiten gereserveerd.

Heb je een vraag over het rooster en de werkgroepen? Stuur ons dan een mail.

Tentamenorganisatie en-logistiek

Het OSC organiseert de tentamens op verschillende locaties in Den Haag; dit kunnen de eigen onderwijsgebouwen zijn maar ook externe zalen als het Zalencentrum Opera of De Broodfabriek.

De tentamen coördinatoren regelen de logistiek van de (gemaakte) tentamens, de surveillanten en proberen docenten en studenten hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen met specifieke aandacht voor studenten die extra faciliteiten nodig hebben.

Evaluatieproces

Binnen FGGA wordt op dit moment aan studenten gevraagd om elk vak te evalueren en een aantal standaardvragen in te vullen. Het OSC regelt hiervoor de logistiek (aanvragen, uitzetten, innemen en rapportages verspreiden).

De Universiteit Leiden werkt voor het onderwijs met een aantal systemen en applicaties: uSis (registratie cijfers en vastleggen diploma’s, het roosterprogramma Term Time en My Timetable, de E-Studiegids voor informatie over het onderwijs, My Studymap voor planning en inschrijving en Brightspace voor docenten en het onderwijs zelf. Als je een probleem hebt zijn er FAQ websites en helpdesks (links) waar je hulp kan vragen.

Binnen het OSC werken we met deze systemen en ondersteunen hiermee het onderwijs, studenten en docenten van FGGA. Voor inhoudelijke vragen kan je dus bij ons terecht: osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.