Universiteit Leiden

nl en

Data management en AVG

In het aanvraagformulier voor ethische toetsing wordt gewezen op het belang van een data management plan en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (in het kader van de AVG). 

De Ethische Commissie toetst/controleert niet of de onderzoeker voldoet aan de criteria m.b.t. data management en gebruik van persoonsgegevens, maar wijst alleen op de verantwoordelijkheid van de onderzoeker.

Voor meer informatie en hulp bij data management kun je terecht bij het Centre for Digital Scholarship (CDS) van de Universiteitsbibliotheek.

Voor de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek verwijzen we je naar Privacybeleid en -procedures op de medewerkerswebsite.

Voor vragen kun je contact opnemen met de universitaire functionaris data bescherming: privacy@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.