Universiteit Leiden

nl en

Humanities Think Tank

Wat is de Humanities Think Tank?

De Humanities Think Tank (HTT), bestaande uit 16 studenten van 16 verschillende opleidingen komt eens per zes weken samen om aan de faculteit Geesteswetenschappen advies te formuleren over relevante facultaire onderwerpen, zoals communicatie met studenten, de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, de universitaire verkiezingen enzovoorts. De HTT is een informeel platform waar medewerkers die te maken hebben met het besproken onderwerp, ter plekke aanschuiven en bij de studenten plannen kunnen toetsen. Onderwerpen die nog niet op het netvlies van het faculteitsbestuur staan, kunnen via de HTT gesignaleerd worden.

De Humanities Think Tank is evenwichtig samengesteld opdat alle facultaire organen waarin studenten zitting nemen, in de groep vertegenwoordigd zijn. Zo bevordert de HTT eveneens het contact tussen verschillende gremia.

Samenstelling 2019-2020

Jonatan Wirix-Speetjens - MA Literary Studies/Assessor
Rosemarie van Tol - MA History & BA Linguistics/Lid Leids Universitair Studentenplatform
Levina de Wolf - BA Russische Studies/Lid opleidingsbestuur
Dana van Vliet - ResMA Geschiedenis/Lid opleidingsbestuur
Madina Faiz - Pre-master Middle Eastern Studies/Lid opleidingsbestuur
Femke van de Griendt - BA Nederlandse Taal en Cultuur/Lid opleidingsbestuur
Jordan Mantov - MA Philosophy: Global Perspectives/Lid opleidingscommissie
Pablo Kattenberg - MA Literary Studies/Lid opleidingscommissie
Anoek Zijderveld - MA International Relations/Lid opleidingscommissie
Danielle Wix - BA Engelse Taal en Cultuur/Lid opleidingscommissie
Omar Ghaly - BA Oude Nabije Oosten-studies/Bestuurslid studievereniging
Ana Luiza Yallouz - BA Arts, Media and Society/Bestuurslid studievereniging
Judith Davids - BA Japanstudies/Student-ambassadeur
Pippijn van Gulik - BA Geschiedenis/Lid Faculteitsraad
Kevin Siregar - BA Koreastudies/Lid Commissie Onderwijs
Marlene van der Velde - MA History/Lid Universiteitsraad

Ideeën of suggesties?

Universitaire verkiezingen, onderzoek & onderwijs, communicatie met studenten… Heb jij een mening over de grote thema’s op onze faculteit? Geef je input door aan de assessor (assessor@hum.leidenuniv.nl) of aan een lid van de Humanities Think Tank dat je in het lijstje herkent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.