Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad

De Faculteitsraad (FR) van Governance and Global Affairs bestaat uit acht leden: vier personeelsleden namens de medewerkers van de faculteit, en vier studenten die de studentenpopulatie van de faculteit vertegenwoordigen. Het Faculteitsbestuur (FB) en de FR komen eens in de zes weken bijeen om relevante zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie over de relevante thema‚Äôs en de bevoegdheden van de FR, zie het faculteitsreglement van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) en het van de Faculteitsraad het Reglement van Orde van de Faculteitsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie