Universiteit Leiden

nl en

Commissie Misstanden

De Commissie Misstanden onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. In de Regeling Melding Misstanden vindt u meer informatie over de exacte procedure. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf.

Samenstelling

Voorzitter prof. mr. H.J. Snijders
Vicevoorzitter prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce
Leden

prof. dr. T.M. Willemsen (extern lid)
prof. mr. A.S. Hartkamp (extern lid)
mr. P. Ingelse (extern lid)

prof .dr. R. Zwijnenberg
prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg


Misstanden melden

Als u een vermoeden heeft van een misstand dan meldt u dit intern bij uw leidinggevende. Als u dit liever niet zelf rechtstreeks wilt melden, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon misstanden. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor een externe melding. Meer informatie hierover vindt u via Het huis voor klokkenluiders.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

De commissie Misstanden en de bijbehorende secretaris hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Contactgegevens

Meldingen kunnen per e-mail gezonden worden aan: CM@bb.leidenuniv.nl

Met het onderwerp: Melding aan Commissie Misstanden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.