Universiteit Leiden

nl en

Adviezen commissie en definitieve oordelen

Overzicht van de adviezen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit en definitieve oordelen van het College van Bestuur.

Nummer Klacht Advies Definitief oordeel CvB
22-01 Inbreuk wetenschappelijke integriteit

Gedeeltelijk gegrond

Gedeeltelijk gegrond (RvB)

20-03 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond Ongegrond
20-04 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond Ongegrond
21-01 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Niet-ontvankelijk, respectievelijk kennelijk ongegrond Ongegrond
21-02 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Klacht kennelijk ongegrond, respectievelijk niet-ontvankelijk te verklaren Kennelijk ongegrond, respectievelijk niet-ontvankelijk
21-03 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Niet-ontvankelijk Ongegrond
21-05 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Manuscript voldoet niet aan eisen WI Manuscript voldoet niet aan eisen WI
21-06 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond Ongegrond
20-02 Inbreuk wetenschappelijke integriteit

Advies NL/Advies EN

 

Advies C2b/Advice C2b

Maatregelen NL/Maatregelen EN)

 

Aanvullend besluit C2b /Supplementary decision C2b

2019 - 4 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Niet ontvankelijk  
2019 - 1 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Gegrond (Advies NL / Advies ENG) Gegrond
2018 - 5 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond  
2018 - 2 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond  
2018 - 1 Onderzoeksopdracht Advies  
Nummer Klacht Advies
2017 - 1 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 5 Inbreuk integriteit, vermoede schending onderdeel 4 bijlage klachtenregeling Ongegrond
2016 - 4 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 3 Inbreuk integriteit Stopzetten behandeling vanwege schending vertrouwelijkheid
2016 - 2 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 1 Beoordeling plagiaat Ongegrond
2015 - 5 Het bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden, het bewust verkeerd interpreteren van resultaten en begaan van verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek Ongegrond
2015 - 4 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2015 - 3 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond (Advies NL / Advies ENG)
2015 - 2 - Niet in behandeling
2015 - 1 Het opzettelijk negeren en niet erkennen van bijdragen van andere auteurs Advies 
2014 Eindconclusie boek niet correct Niet ontvankelijk
2013 Beoordeling plagiaat Om geen andere maatregelen op te leggen 
2012- 2 Beoordeling plagiaat Ongegrond
2012 - 1 Beoordeling plagiaat Niet toelaten tot verdediging proefschrift
2011 - 2 Uitspraken in strijd met de waarheid Niet ontvankelijk
2011 - 1 Onwenselijk, in de zin van onhoffelijk, gedrag Niet ontvankelijk
2009 Negatieve uitlatingen Niet Ontvankelijk 
2006 Inbreuk eisen wettelijke integriteit Gegrond / Voorwaardelijk strafontslag
2005 - 3 Misbruik positie Niet Ontvankelijk
2005 - 2 Ongefundeerde beweringen Niet Ontvankelijk
2005 - 1 Aanwenden wetenschappelijke voorkennis Ongegrond
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.