Universiteit Leiden

nl en

Adviezen commissie

Hieronder vindt u een overzicht van de adviezen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Nummer Klacht Advies
2019-1 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Gegrond (Advies NL / Advies ENG)
2018-5 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2018-2 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2018 - 1 Onderzoeksopdracht Advies
2017 - 1 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 5 Inbreuk integriteit, vermoede schending onderdeel 4 bijlage klachtenregeling Ongegrond
2016 - 4 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 3 Inbreuk integriteit Stopzetten behandeling vanwege schending vertrouwelijkheid
2016 - 2 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2016 - 1 Beoordeling plagiaat Ongegrond
2015 - 5 Het bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden, het bewust verkeerd interpreteren van resultaten en begaan van verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek Ongegrond
2015 - 4 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond
2015 - 3 Inbreuk wetenschappelijke integriteit Ongegrond (Advies NL / Advies ENG)
2015 - 2 - Niet in behandeling
2015 - 1 Het opzettelijk negeren en niet erkennen van bijdragen van andere auteurs Advies 
2014 Eindconclusie boek niet correct Niet ontvankelijk
2013 Beoordeling plagiaat Om geen andere maatregelen op te leggen 
2012- 2 Beoordeling plagiaat Ongegrond
2012 - 1 Beoordeling plagiaat Niet toelaten tot verdediging proefschrift
2011 - 2 Uitspraken in strijd met de waarheid Niet ontvankelijk
2011 - 1 Onwenselijk, in de zin van onhoffelijk, gedrag Niet ontvankelijk
2009 Negatieve uitlatingen Niet Ontvankelijk 
2006 Inbreuk eisen wettelijke integriteit Gegrond / Voorwaardelijk strafontslag
2005 - 3 Misbruik positie Niet Ontvankelijk
2005 - 2 Ongefundeerde beweringen Niet Ontvankelijk
2005 - 1 Aanwenden wetenschappelijke voorkennis Ongegrond
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.