Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs & Onderzoeksbeleid

Manon Osseweijer

- Strategisch onderwijs- en onderzoeksbeleid
- Coördinatie jaarcyclus onderwijs en onderzoek en bestuurlijke besluitvorming
- Visitaties onderzoek
- AOZB
- OZ & GS overleg
- Coördinator Graduate School
- Secretaris Ethische Commissie 

Leony van der Splinter

- Coördinator BKO
- Alumni beleid
- NSE 
- Cursus/programma evaluaties 
- Coördinator Diversiteit & Inclusiviteit

Berta Fernandez-Alvarez

- AOWB
- Kwaliteitszorgoverleg
- OD-overleg
- Accreditaties onderwijs 
- Toets nieuwe opleidingen
- Leids Register Opleidingen
- Minorenaanbod
- Opleidingsjaarverslagen & facultaire onderwijsagenda
- Opleidings- en Examen Reglementen (OER)

Audrey Aijpassa

- Coördinator implementatie Onderwijsvisie 
- Coördinator Kwaliteitsafspraken

Erna Stokx

- Graduate School Administratie
- Beheerder LUCRIS Graduate School module
- Beheerder LUCRIS Publicatie Management
- Ondersteuning visitaties onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie