Universiteit Leiden

nl en

Instituutsbureau

Het Instituutsbureau heeft als missie het zorgdragen voor een optimale ondersteuning van het bestuur, onderwijs, de medewerkers en de studenten van het Instituut Psychologie.

De taken van het Instituutsbureau bestaan in grote lijnen uit:

 • Secretarissen Bestuur, Bedrijfsvoering & Commissies
 • Onderwijs & Studentenzaken
 • Beleid Onderzoek & Onderwijs
 • Marketing & Communicatie
 • Studieadvies
 • Paula van den Bergh Hoofd Instituutsbureau

  Organisatorische en personele aansturing van het Instituuts- bureau Psychologie. Tevens verantwoordelijk voor de beleids- ontwikkeling en implementatie van (deel)processen in de bedrijfsvoering voor het Instituut Psychologie.

 • wendy werkman Bestuurssecretaris

  Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming door het Instituutsbestuur alsmede toetsen van de uitvoering daarvan.

 • Atie Breugem Secretaris bestuur

  Uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, bestuurlijk- organisatorisch en beleidsvoorbereidend gebied voor het Instituutsbestuur Psychologie. Organiseren, voorbereiden en vastleggen van vergaderingen van het Instituutsbestuur.

 • Emmy Zwetsloot-van Reisen Secretaris Bedrijfsvoering

  Ondersteunen van de beleids- en besluitvorming op het gebied van de bedrijfsvoering van het Instituut Psychologie. Tevens uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied voor het hoofd Instituutsbureau.

 • Marion Duijsman Secretaris Examencommissie

  Verzorgen van de administratie en correspondentie rondom alle activiteiten van de examencommissie. Behandelen van verzoekschriften van studenten, beantwoorden van vragen van collega’s, voorbereiden van de commissievergaderingen en het bijdragen aan de behandeling van beroepszaken.

 • Sigrid Zuijderduin Secretaris Examencommissie

  Verzorgen van de administratie en correspondentie rondom alle activiteiten van de examencommissie. Behandelen van verzoekschriften van studenten, beantwoorden van vragen van collega’s, voorbereiden van de commissievergaderingen en het bijdragen aan de behandeling van beroepszaken.

 • Wilma van Velzen-Kors Verzoekschriften Examencommissie

  Behandelen van verzoekschriften van studenten, beantwoorden van vragen van collega’s en het bijdragen aan de behandeling van beroepszaken.

 • Ilja van den Brandt Secretaris MOC/RMOC/Instituutsraad

  Ondersteunen in besluitvorming en -uitvoering van de MOC, RMOC en Instituutsraad. Organiseren, voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van betreffende commissies.

 • Heleen Oostebrink Opleidingsmanager

  Zorg voor een optimale uitvoering en organisatie van onderwijsprocessen en onderwijsondersteuning binnen het Instituut Psychologie teneinde kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden binnen de opleiding(en).

 • Mirthe Haas Onderwijscoördinator

  Plannen en coördineren van onderwijsactiviteiten ter bevordering van een doelmatig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig onderwijsproces en onderwijsuitvoering.

 • Minja Sarovic Onderwijscoördinator

  Plannen en coördineren van onderwijsactiviteiten ter bevordering van een doelmatig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig onderwijsproces en onderwijsuitvoering.

 • Eva Gast Onderwijscoördinator

  Plannen en coördineren van onderwijsactiviteiten ter bevordering van een doelmatig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig onderwijsproces en onderwijsuitvoering.

 • Susanne van Esdonk Onderwijscoördinator

  Plannen en coördineren van onderwijsactiviteiten ter bevordering van een doelmatig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig onderwijsproces en onderwijsuitvoering.

 • Titia van Ree Admissions Officer

  Werkzaamheden op het gebied van toelating van studenten tot de bachelor-, premaster- en masteropleiding van Psychologie en de behandeling van beroepszaken omtrent toelatingen.

 • Wilma van Velzen-Kors Medewerker Onderwijs- en Studentenzaken

  Bijdragen aan een optimaal verloop van de onderwijsprocessen binnen de Masteropleiding van het Instituut Psychologie. Eerste aanspreekpunt voor masterstudenten en verstrekker van bijzondere verklaringen. Tevens organisator van BAPD certificering en de entry exams.

 • Rianne de Bree Medewerker Internationalisering

  Aanspreekpunt voor de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van Psychologie. Tevens het onderhouden van contacten met universiteiten in het buitenland en het afsluiten van contracten ten behoeve van uitwisselingsmogelijkheden voor studenten.

 • Romy van Keppel Medewerker Internationalisering

  Aanspreekpunt voor de inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van Psychologie. Tevens het onderhouden van contacten met universiteiten in het buitenland en het afsluiten van contracten ten behoeve van uitwisselingsmogelijkheden voor studenten.

 • Pauline Ruygrok Management/office-assistent

  Het secretarieel-administratief ondersteunen van medewerkers onderwijs- en studentzaken dan wel van één of meer projecten.

 • Verena Ly Beleidsmedewerker Onderzoek

  Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen het Instituut Psychologie. Inhoudelijke ondersteuning van de Wetenschappelijk Directeur.

 • Thaddeus Bergé Beleidsmedewerker Onderzoek

  Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen het Instituut Psychologie. Inhoudelijke ondersteuning van de Wetenschappelijk Directeur.

 • Willemijn Plomp Data Steward

  Het verrichten van hands-on datamanagementactiviteiten en het adviseren van onderzoekers over hoe veilig, ethisch en duurzaam met data om te gaan. Tevens het opstellen of beoordelen van datamanagementplannen en het controleren en uploaden van publicatiepakketten.

 • Jaap-Willem Mink Data Steward

  Het verrichten van hands-on datamanagementactiviteiten en het adviseren van onderzoekers over hoe veilig, ethisch en duurzaam met data om te gaan. Tevens het opstellen of beoordelen van datamanagementplannen en het controleren en uploaden van publicatiepakketten.

 • Evelien Wolthuis Beleidsmedewerker Onderwijs

  Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op het gebied van het onderwijs binnen het Instituut Psychologie. Inhoudelijke ondersteuning van de Directeur Onderwijs.

 • Charlotte Schultz Communicatieadviseur

  Verantwoordelijk voor het vormgeven, de organisatie en de uitvoering en van het communicatiebeleid van het Instituut Psychologie.

 • Jasmijn van Holsteijn Communicatiemedewerker

  Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor het Instituut Psychologie. Contactpersoon voor de aankomende bachelorstudenten Psychologie en betrokken bij alle voorlichtingsactiviteiten van het instituut.

 • Ilja van den Brandt Medewerker Interne Communicatie

  Het verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor het Instituut Psychologie. Verantwoordelijk voor de onboarding en de wellbeing van de medewerkers van het Instituutsbureau Psychologie.

 • Mardet van Gennip Eindredacteur

  Als eindredacteur het (doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties en de verspreiding via verschillende universitaire mediakanalen.

 • Linda van Putten Adviseur Wetenschapscommunicatie

  Verantwoordelijk voor het vormgeven, de organisatie en de uitvoering en van het wetenschapscommunicatiebeleid van het Instituut Psychologie.

 • Anne Holleman Redacteur

  Creëren van tekstuele en visuele content voor communicatie- en/of voorlichtingskanalen binnen en buiten het Instituut Psychologie, met een focus op wetenschapscommunicatie.

 • Linde van der Wel Medewerker Marketing en Events

  Organiseren en verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor het Instituut Psychologie, met een focus op de marketing van de opleidingen, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en aantrekken van nieuwe studenten.

 • Karlijn Krijgsman Communicatiemedewerker

  Organiseren en verzorgen van activiteiten op het gebied van interne communicatie voor de medewerkers en studenten van het Instituut Psychologie, door middel van beleidsondersteuning, projectbegeleiding en contentcreatie.

De studieadviseurs houden zich bezig met het voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten, inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.