Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Administratief Shared Service Centre (ASSC)

Het ASSC heeft per 1 januari 2021 een eigen Dienstraad. De dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ASSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ASSC. Hierbij is het goed functioneren van het ASSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie. De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. 

De Dienstraad ASSC bestaat uit vier dienstraadleden:

De dienstraadleden hechten er veel waarde aan dat jullie, als medewerkers van het ASSC, hen ook weten te vinden.

Halverwege 2019 zijn Arjan en Edith lid geworden van de dienstraad BB en in 2021 door het afsplitsen van het ASSC waarnemend dienstraad leden van het ASSC. In april 2021 zijn ook Annemieke en Tom toegetreden tot de dienstraad.

Als leden van de dienstraad vinden zij het belangrijk dat zij binnen het ASSC transparant te werk gaan en goed met elkaar kunnen communiceren ongeacht het onderwerp. De dienstraadleden hechten er veel waarde aan dat jullie, als medewerkers van het ASSC, hen ook weten te vinden.
Edith werkt sinds augustus 2017 bij de universiteit. Eerst als medewerker P&O bij de Faculteit Geesteswetenschappen en sinds januari 2019 bij het PSSC als medewerker PSSC bij het onderdeel Instroom en uitstroom, nu onderdeel van het ASSC.

Arjan werkt sinds oktober 2013 bij de universiteit. Sinds die tijd altijd gewerkt binnen het FSSC. Hij is begonnen als uitzendkracht bij team Liquide middelen en door de jaren gegroeid tot Teamleider bij Liquide middelen. 
 
Sinds 2015 werkt Annemieke bij de universiteit bij de afdeling Functioneel beheer.  Zelf heeft Annemieke de universiteit altijd een fijne organisatie gevonden om te werken en binnen de dienstraad hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren deze fijne omstandigheden te continueren en indien nodig ook voor anderen te realiseren of te verbeteren. Annemieke wil graag -ondanks de voorlopig online omstandigheden- een open aanspreekpunt zijn en hoopt ook zo veel mogelijk rond te kunnen gaan om zelf te peilen wat er speelt binnen het ASSC.
 
Tom werkt sinds januari 2021 bij de universiteit als adviseur informatiebeheer bij het team DIA van het ASSC. Daarvoor was hij 15 jaar werkzaam bij diverse overheden en in het bedrijfsleven op het vlak van informatie, processen en ICT.

Contact

Als je vragen hebt -of als er dingen spelen waarvan je vindt dat de dienstraad op de hoogte moet zijn- kun je altijd contact zoeken met Arjan, Annemieke, Edith of Tom via mail, of bellen via Microsoft Teams.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen de dienstraadleden je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die je daarbij kan helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.