Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Administratief Shared Service Centre (ASSC)

Het ASSC heeft per 1 januari 2021 een eigen Dienstraad. De dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ASSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ASSC. Hierbij is het goed functioneren van het ASSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie. De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. 

De Dienstraad ASSC bestaat uit vier dienstraadleden. De dienstraadleden hechten er veel waarde aan dat jullie, als medewerkers van het ASSC, hen ook weten te vinden.

Samenstelling

Samenstelling per 1 januari 2024:

Naam Dienst

Wouter Peters

Directeur

Koen Evelo

Algemeen lid
Arjan van Rijn Algemeen lid
Annemieke Hoogenboezem  Algemeen lid

Louise van der Wal

Algemeen lid

Lion Steenvoorde

Algemeen lid

Contact

Als je vragen hebt -of als er dingen spelen waarvan je vindt dat de dienstraad op de hoogte moet zijn- kun je altijd contact zoeken met Wouter, Koen, Arjan, Annemieke, Louise of Lion via mail, of bellen via Microsoft Teams.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen de dienstraadleden je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die je daarbij kan helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.