Universiteit Leiden

nl en

Dienstraad Administratief Shared Service Centre (ASSC)

Het ASSC heeft per 1 januari 2021 een eigen Dienstraad. De dienstraad is een vertegenwoordiging van al het personeel van het ASSC en overlegt regelmatig met de leiding van het ASSC. Hierbij is het goed functioneren van het ASSC het uitgangspunt. De Dienstraad kaart onder andere relevante zaken aan op het gebied van arbo, veiligheid, werkbeleving, scholing en organisatie. De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. 

De Dienstraad ASSC bestaat op dit moment uit twee tijdelijke waarnemend dienstraadleden:

Halverwege 2019 zijn Arjan en Edith lid geworden van de dienstraad BB en in 2021 door het afsplitsen van het ASSC waarnemend dienstraad leden van het ASSC. Dit houdt in dat zij tijdelijk (tot de volgende verkiezing) de dienstraad vertegenwoordigen voor het ASSC. Als leden van de dienstraad vinden zij het belangrijk dat zij binnen het ASSC transparant te werk gaan en goed met elkaar kunnen communiceren ongeacht het onderwerp. 

Edith werkt sinds augustus 2017 bij de universiteit. Eerst als medewerker P&O bij de Faculteit Geesteswetenschappen en sinds januari 2019 bij het PSSC als medewerker PSSC bij het onderdeel Instroom en uitstroom, nu onderdeel van het ASSC.

Arjan werkt sinds oktober 2013 bij de Universiteit. Sinds die tijd altijd gewerkt binnen het FSSC. Hij is begonnen als uitzendkracht bij team Liquide middelen en door de jaren gegroeid tot Teamleider bij Liquide middelen. 

Contact

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat de dienstraad op de hoogte moet zijn, kun je altijd contact met Arjan of Edith via mail of bellen via Microsoft Teams.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen zij je niet helpen. Wel kunnen zij je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die dat wel kan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.