Universiteit Leiden

nl en

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en studenten. Binnen de FSW:

  • Hebben de Faculteitsraad en en de Instituutsraden instemmings- en adviesrecht.
  • De Opleidingscommissies en de Studenten Klankbordgroep geven de diverse besturen gevraagd en ongevraagd advies.

De leden van de diverse medezeggenschapsorganen worden democratisch gekozen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.