Universiteit Leiden

nl en

Promovendi psycholoog

Een substantieel deel van de promovendi heeft een verhoogd risico op psychische klachten, stressklachten of burn-out. De Universiteit Leiden heeft per 1 april 2022 een psycholoog aangesteld speciaal voor promovendi: Agnes van Rossum.

Voor wie?

De promovendi-psycholoog biedt psychologische ondersteuning aan alle promovendi van de Universiteit Leiden, ongeacht het soort contract. Dus zowel voor promovendi met een arbeidscontract als voor beurs- en buitenpromovendi. De psychologische begeleiding is gratis voor alle promovendi en is strikt vertrouwelijk.

Wat voor soort problemen?

Je kunt bij de promovendi-psycholoog terecht met psychische problemen die veroorzaakt zijn door het promotieproces zijn ontstaan of daar direct effect op hebben. Zoals:
- lichamelijke stress, (werk)druk, uitputting, disbalans in werk en privé, burn-out

- demotivatie, concentratieproblemen, uitstelgedrag
- angst, faalangst, toekomstonzekerheden, perfectionisme, assertiviteit, imposter syndroom
- stemmingsproblemen, laag gevoel van eigenwaarde, negatief zelfbeeld
- wanverhouding tussen behoeften en begeleiding, problematische werkomgeving
- sociaal isolement, eenzaamheid, aanpassingsproblemen, cultuurschok, coronacrisis.

Het doel is om het welzijn van doctoraatskandidaten te verhogen zodat zij hun doctoraatstraject op een gezonde manier kunnen uitstippelen en voltooien. Enerzijds door het aanbieden van individuele hulp om problemen op te lossen en erger te voorkomen, anderzijds ook door een preventieve aanpak met informatie en voorlichting.

Intakegesprek

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek door te mailen naar phdpsychologist@sea.leidenuniv.nl.

Het doel van het intakegesprek is om samen te bekijken
welke hulp passend is voor jou. Dit gesprek duurt een uur en kan via Teams videobellen of op locatie in Studentencentrum Plexus in Leiden.

Wie is de promovendi psycholoog?

Agnes van Rossum heeft vele jaren gewerkt als wetenschapper in de functie van technicus, promovenda (gepromoveerd in 2006) en post-doc. In 2010 besloot ze te stoppen met de wetenschap en is ze klinische en gezondheidspsychologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht en is ze een eigen praktijk begonnen. In de rol van gepromoveerd psycholoog brengt zij haar twee werelden samen. Ze is zich goed bewust van de unieke positie van de promovendi. Hierdoor kan zij adequate hulp bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van de promovendi.

Agnes: "Ik wil graag dat de drempel zo laag mogelijk is, zodat promovendi zo vroeg mogelijk komen om hulp te vragen als dat nodig is."

Contact

E-mail: phdpsychologist@sea.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 6-38 55 70 46: Secretariaat: +31 71-527 2727
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.