Universiteit Leiden

nl en

Stichting Praesidium Libertatis I

Het beheer van deze stichting is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds (LUF). Meer informatie daarover vindt u op deze website

Doelstelling

Stichting Praesidium Libertatis I beheert de vermogens van stichtingen die worden beheerd door het College van Bestuur of andere organen of personen verbonden aan de universiteit. De stichting treedt faciliterend op bij het (ver)werven van nieuwe fondsen, schenkingen, legaten en erfstellingen.

Beleidsplan

Stichting Praesidium Libertatis I belegt de vermogens op solide en verantwoordelijke wijze. De uitkering uit de vermogens worden uitgekeerd overeenkomstig de statuten en/of reglementen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de activiteiten van de stichting staat vermeld in het jaarverslag.

Contactgegevens

Postbus 9500  2300 RA Leiden 

RSIN-nummer

805314933

Financiën 

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.