Universiteit Leiden

nl en

Klachtencommissies

Vermoedt u een schending van de wetenschappelijke integriteit? Heeft u te maken met ongewenst gedrag? Bent u het niet eens met een besluit en komt u er niet uit met uw vertrouwenspersoon? Of wilt u als student beroep aanteken bij het College van Beroep voor de Examens? Dan kunt u terecht bij één van de (klachten)commissies van de universiteit.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Wat moet u doen als u vermoedt dat een medewerker de wetenschappelijke integriteit schendt? Neem in dat geval contact op met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen. Toch kunt u te maken krijgen met ongewenst gedrag. Wat kunt u doen? Neem contact op met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

Commissie voor beroep en bezwaar

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een (schriftelijke) beslissing van Universiteit Leiden? Dien binnen zes weken een bewaarschrift in bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar.

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE.

Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.