Universiteit Leiden

nl en

Samenstelling

De Universiteitsraad bestaat uit zestien leden en heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter en een griffier.

Voorzitter en griffier

Charlotte de Roon is onafhankelijk voorzitter van de Universiteitsraad. Haar taken bestaan uit het coördineren van de werkzaamheden van de Raad en het voorbereiden en leiden van de Raadsvergaderingen en overlegvergaderingen met het College van Bestuur. Annelieke Zandvliet is griffier van de Universiteitsraad. De voorzitter en de griffier zijn geen lid van de Raad.

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding van de Universiteitsraad bestaat uit acht leden, afkomstig van verschillende faculteiten en ondersteunende diensten. Medewerkers kiezen iedere twee jaar nieuwe leden voor de Raad.

Leden/ Members Partij/ Party
Remco Breuker FNV Overheid
Elisabeth Kerr PhDoc
Nicholas Kontovas PhDoc
Véronique de Gucht FNV Overheid
Maaike van Naerssen FNV Overheid
Helmi Schlaman FNV Overheid
Jaap de Witte FNV Overheid
Timothy de Zeeuw FNV Overheid

Studentgeleding

De studentgeleding van de Universiteitsraad bestaat uit acht leden, afkomstig van verschillende faculteiten. Studenten kiezen jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiging.

Leden/ Members Partij/ Party
Laurènce Fierens CSL
Harold Janssen ONS
Bas Knapp LSP
Floor van Lelyveld ONS
Elodie Spekreijse LSP
Marlene van der Velden LVS
Maarten Wille LSP
Katherine Willey DSP The Hague
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.