Universiteit Leiden

nl en

Samenstelling

De Universiteitsraad bestaat uit zestien leden en heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter en een griffier.

Voorzitter en griffier

Charlotte de Roon is onafhankelijk voorzitter van de Universiteitsraad. Haar taken bestaan uit het coördineren van de werkzaamheden van de Raad en het voorbereiden en leiden van de Raadsvergaderingen en overlegvergaderingen met het College van Bestuur. Annelieke Zandvliet is griffier van de Universiteitsraad. De voorzitter en de griffier zijn geen lid van de Raad.

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding van de Universiteitsraad bestaat uit acht leden, afkomstig van verschillende faculteiten en ondersteunende diensten. Medewerkers kiezen iedere twee jaar nieuwe leden voor de Raad.

Leden Partij
Bart van der Steen FNV Overheid
Elizabeth den Boer FNV Overheid
Véronique de Gucht FNV Overheid
Marat Markert FNV Overheid
Fenna Poletiek FNV Overheid
Nathanja van den Heuvel PhDoc
Marishka Neekilappillai PhDoc
Sasha Goldstein PhDoc

Studentgeleding

De studentgeleding van de Universiteitsraad bestaat uit acht leden, afkomstig van verschillende faculteiten. Studenten kiezen jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiging.

Leden Partij
Hannah Borst CSL
Dahran Coban ONS Leiden
Madhur Dhupar DSP The Hague
Bas Knapp LSP
Dorien de Koning ONS Leiden
Annelieke van Muiswinkel CSL
Marlene van der Velden LVS
Maarten Wille LvBS
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.