Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten. De commissie is verantwoordelijk voor evaluaties van het onderwijs, en het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de orde kunnen worden gesteld.

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. Deze commissie heeft binnen de opleiding een zelfstandige positie en draagt onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties. Daarnaast adviseert de OC over de onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken betreffende het onderwijs.

Door haar samenstelling en werkwijze is de OC de belangrijkste instantie waar studenten concrete problemen aan de orde kunnen stellen en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De samenstelling van de verschillende opleidingscommissies is te vinden onder Opleidingen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.