Universiteit Leiden

nl en

HR FGGA

De afdeling HR FGGA

De afdeling HR van FGGA adviseert en ondersteunt het faculteitsbestuur en management van de instituten en stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HR-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken.

PSSC

Voor administratieve vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht bij de personeelsadministratie, het Personeel Shared Service Centre (PSSC). Het PSSC is per telefoon en mail bereikbaar via het PSSC Servicepunt. Je kunt hier terecht met al je vragen over onder andere personele regelingen, arbeidsvoorwaarden, werkgeversverklaringen en personele mutaties. Veel zaken kun je zelf beheren via Sap Selfservice.

Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen is te vinden op de universitaire website.

HR Serviceplein

Het administratief afhandelen van arbeidsovereenkomsten, mutaties en ziek- en betermeldingen is mogelijk via het HR Serviceplein.

Team HRM

Naam Aandachtsgebieden
Monique Jongman (Hoofd HR)

Faculteitsbestuur, Faculteitsbureau en Dual PhD Centre (DPC)

Joyce Maes (HR-adviseur) Instituut Bestuurskunde en Leiden University College (LUC)
Laura Meijboom (HR-adviseur) Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en het Centre for Professional Learning (CPL)
Vanessa De Malmazet (HR-adviseur beleid en projecten) Together@FGGA
Berivan Dogan (HR-medewerker) Contactpersoon vacatures en verzuimbegeleiding
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.