Universiteit Leiden

nl en

P&O

De afdeling Personeel & Organisatie

De afdeling P&O bestaat uit twee HRM-adviseurs en een junior HRM-adviseur. Zij adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en management van de instituten en stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HRM-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken.

PSSC

Voor administratieve vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht bij de personeelsadministratie, het Personnel Shared Service Centre (PSSC). Het PSSC is per telefoon en mail bereikbaar via het PSSC Servicepunt. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen is te vinden op de universitaire website.

Team HRM

naam aandachtsgebieden
Joyce Maes (HRM-adviseur) Instituut Bestuurskunde, Leiden University College en DPC
Monique Jongman (HRM-adviseur)  Faculteitsbureau, Faculteitsbestuur en ISGA
Daphne Geelen (HRM-adviseur) Centre for Professional Learning


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.