Universiteit Leiden

nl en

Procedure ethische toetsing

Per 1 januari 2019 toetst de Ethiek Commissie al het nieuwe onderzoek van FGGA onderzoekers (inclusief al het promotieonderzoek, exclusief studentenonderzoek) op de 5 criteria van de nieuwe gedragscode: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

De toetsing vindt plaats voorafgaand aan de start van het onderzoek, ongeacht de financieringsstroom (1e geldstroom, NWO/EU of opdrachtonderzoek met derden).

Onderzoekers kunnen doorlopend een aanvraag voor ethische toetsing indienen en ontvangen binnen 3 weken uitsluitsel.

Alleen complete digitale aanvragen voor ethische toetsing (PDF format) worden in behandeling genomen.

Richtlijnen

Download de richtlijnen en vul de vragenlijst in (Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.