Universiteit Leiden

nl en

Strategische Zaken en Beleid

De afdeling Strategische Zaken en Beleid is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het Faculteitsbestuur, het Onderwijsbestuur en de Stafdienst Onderwijs bij de verdere ontwikkeling van de onderwijsvisie, onderwijsstrategie en de voorbereiding, vaststelling en implementatie van onderwijsbeleid. De portefeuille van de afdeling betreft onder meer:

 • Beleidsadvisering onderwijs
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Bewaken wettelijke kaders voor besluitvorming
 • Keuzeruimte en minoren
 • Kwaliteitsafspraken met het Ministerie van Onderwijs
 • Numerus fixus en capaciteitsbeperking
 • Onderwijsbeleid in relatie tot beleid internationalisering
 • Onderwijs- en examenregelingen (OER)
 • Onderwijsinnovatie
 • Onderwijsjaarverslagen
 • Onderwijsvisie en onderwijsstrategie
 • Onderwijsvoorbereiding
 • Overgangsregelingen
 • Secretariaat Onderwijsbestuur en Opleidingscommissies
 • Studiesucces
 • Toelatingen
 • Toetsbeleid
 • Vakbeschrijvingen
 • Vaststellen Onderwijsprogramma’s
 • Verplichte matching
 • Verwerken en organiseren van onderwijsevaluaties (Interne kwaliteitszorg)
 • Voorbereiden visitatie en accreditatie van opleidingen (Externe kwaliteitszorg)
 • Voorstellen ter doorvoering van nieuwe regelgeving (universitair of landelijk)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.