Universiteit Leiden

nl en

Instituutscoördinatoren

De instituutscoördinatoren (IC’s) ondersteunen de wetenschappelijk directeur en de afdelingsvoorzitters van het instituut bij de beleids- en besluitvorming – en uitvoering van de bedrijfsvoering (financiën, personeel, ICT/digitalisering en huisvesting) in afstemming met de diverse stafafdelingen van de faculteit/universiteit. Daarnaast geven zij leiding aan het secretariaat van het instituut en zijn zij secretaris van het instituutsoverleg.

Maandelijks vindt er onderling overleg plaats tussen de IC’s - het IC-overleg.

De instituutscoördinatoren zijn:

Instituut voor Privaatrecht Jacqueline Wessel
Instituut voor Publiekrecht Marian Hoeber
Instituut voor Strafrecht & Criminologie Simone Mattheus-de Vetten
Instituut voor Metajuridica Lisette Pluimgraaff
Instituut voor Fiscale en Economische vakken  Loes van der Hulst-Scheffer

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.