Universiteit Leiden

nl en

HR

De afdeling Personeel & Organisatie

De afdeling P&O bestaat uit twee HRM-adviseurs. Zij adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en management van de stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, HR-beleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HRM-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken. Individuele medewerkers kunnen zich ook voor advies op gebied van HR-zaken (bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling) wenden tot de HR-adviseurs.

PSSC

Voor administratieve vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht bij de personeelsadministratie, het Personnel Shared Service Centre (PSSC). Het PSSC is per telefoon en mail bereikbaar via het PSSC Servicepunt. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen is te vinden op de universitaire website.

Twijfel je bij wie je terecht kunt met je vraag? Neem dan contact op met het secretariaat van het betreffende departement. De managementassistent kan je doorverwijzen naar de juiste afdeling.

HR Serviceplein

Het doorgeven van dienstverbanden en mutaties en ziek- en betermeldingen is mogelijk via het HR Serviceplein.

Team HRM

Je kunt het team HR bereiken via: hr@arch.leidenuniv.nl.

Naam

Werkvelden

Isabelle Mollink-Moerer (Sr. HR-adviseur)

Departement Archaeological Sciences, departement Archaeological Heritage & Society en Faculteitsbestuur (incl. bestuurssecretariaat)

Kees Varkevisser (Jr. HR-adviseur)

Departement World Archaelogy en Faculteitsbestuur (incl. bestuurssecretariaat)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.