Universiteit Leiden

nl en

HRM

De afdeling Personeel & Organisatie

De afdeling P&O bestaat momenteel uit één HRM-adviseur. Zij adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en management van de stafafdelingen van de faculteit op het terrein van personele vraagstukken, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, ontslagprocedures en regelgeving. Daarnaast dragen zij zorg voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van universitair HRM-beleid en ontwikkeling van aanvullend HR-beleid op facultair niveau, de coördinatie van de vacatures en de procesbewaking van langdurig zieken.

ASSC

Voor administratieve vragen kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht bij de personeelsadministratie, het Administratief Shared Service Centre (ASSC). Het ASSC is per telefoon (071-527 5555) en de Helpdesk Portal bereikbaar. Informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, verlof en overige personele regelingen is te vinden op de universitaire website.

Team HRM

Alexia Buurman (HRM-adviseur)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.