Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek en Data

De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De voorwaarden en beginselen die de commissie hanteert zijn toegelicht in het Reglement dat hiertoe is opgesteld.

Ethische toetsing kan relevant zijn wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. Soms is ethische toetsing verplicht opgelegd door externe organisaties, zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Medewerkers kunnen echter ook zonder zo’n verplichting een adviesaanvraag indienen.

Adviesaanvragen

Wil je een adviesaanvraag indienen? Lever dan het volgende aan bij de commissie:

Adviesaanvragen kunnen per e-mail vóór de deadlines ingediend worden. Binnen twee weken na de vergadering geeft de commissie een advies waarin zij aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel. Dit advies is niet bindend.

Let op: Een adviesaanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer:
1) het onderzoek nog niet is aangevangen en;
2) de adviesaanvraag vergezeld gaat van een DMP en – indien van toepassing
een DPIA

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.