Universiteit Leiden

nl en

Commissie Ethiek en Data

De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De voorwaarden en beginselen die de commissie hanteert zijn toegelicht in het Reglement dat hiertoe is opgesteld.

Ethische toetsing kan relevant zijn wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. Soms is ethische toetsing verplicht opgelegd door externe organisaties, zoals bijvoorbeeld NWO. Medewerkers kunnen echter ook zonder zo’n verplichting een adviesaanvraag indienen via een aanvraagformulier.

Adviesaanvragen

Wil je een adviesaanvraag? Lever dan het volgende aan bij de commissie:

Aanvragen kunnen per mail vóór de genoemde deadlines ingediend worden. De commissie geeft vervolgens, binnen twee weken na de vergadering, een advies waarin het aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel of niet. Dit advies is niet bindend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.