Universiteit Leiden

nl en

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE als ze het niet eens zijn met beslissingen van de opleiding over:

  • een besluit over een bindend negatief studieadvies (BSA)
  • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens
  • beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude)

Het beroep moet plaatsvinden binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit leden afkomstig van verschillende faculteiten en uit studentleden. De samenstelling van het college wisselt per zitting.

Voorzitters

Mr. O. van Loon 

Mr. M.M. Bosma
Mr. drs. H.M. Braam
Mr. K.H. Sanders

Leden

Mr. Dr. G. Boogaard
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
Mr. C. de Groot
Mr. Dr. J. Nijland
Dr. H.W. Sneller
Dr. A.M. Rademaker
Dr. K. Beerden
Dr. W.M. Lijfering
Drs. J.J. Hylkema

Studentleden

M.G.A. Berk
M. Heezen
M. Klink
L.N. Kluinhaar
Y.D.R. Mandel
R.A.W. van Pelt
Z.I. de Vos

Samenstelling van het college 19 december 2018

De samenstelling van het college op de zitting van 19 december is als volgt:

Voorzitter

Mr. drs. H.M. Braam

Leden

Mr. Dr. J. Nijland
Dr. A.M. Rademaker
Dr. W.M. Lijfering

Studentleden

L.N. Kluinhaar

Postadres

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie