Universiteit Leiden

nl en

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE als ze het niet eens zijn met beslissingen van de opleiding over:

  • een besluit over een bindend negatief studieadvies (BSA)
  • het niet toegelaten worden tot een bachelor- of masteropleiding, tentamens of examens
  • beslissingen van de examencommissies of examinatoren (vrijstellingen, beoordelingen, plagiaat of fraude)

Het beroep moet plaatsvinden binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit leden afkomstig van verschillende faculteiten en uit studentleden. De samenstelling van het college wisselt per zitting.

Voorzitters

Mr. O. van Loon 

Mr. M.M. Bosma
Mr. drs. H.M. Braam
Mr. K.H. Sanders

Leden

Mr. Dr. G. Boogaard
Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
Mr. C. de Groot
Mr. Dr. J. Nijland
Dr. H.W. Sneller
Dr. A.M. Rademaker
Dr. K. Beerden
Dr. W.M. Lijfering
Drs. J.J. Hylkema

Studentleden

M.G.A. Berk
M. Heezen
M. Klink
Y.D.R. Mandel
E.L. Mendez Correa
R.A.W. van Pelt
Z.I. de Vos

Samenstelling van het college 8 mei 2019

De samenstelling van het college op de zitting van 8 mei 2019 is als volgt:

Voorzitter

Mr. O. van Loon     

Leden

Dr. W.M. Lijfering
Drs. J.J. Hylkema

Studentleden

R.A.W. van Pelt
M.G.A. Berk

Zittingsdata in 2019

8 mei 2019
22 mei 2019
5 juni 2019
19 juni 2019
10 juli 2019
24 juli 2019
7 augustus 2019

14 augustus 2019
21 augustus 2019
28 augustus 2019
4 september 2019
18 september 2019
2 oktober 2019
16 oktober 2019
30 oktober 2019
6 november 2019
13 november 2019
27 november 2019
11 december 2019

Postadres

Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie