Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie Psychologie

Taken

De examencommissie is belast met de regelgeving omtrent het afleggen van tentamens en examens en de behandeling van klachten.

De taken van de examencommissie worden beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling en de nadere regels en richtlijnen van de examencommissie. 

Leden

Vivian Kraaij

Vergaderingen 2018-2019

 • 11 september 2018
 • 9 oktober 2018
 • 6 november 2018
 • 27 november 2018
 • 18 december 2018
 • 15 januari 2019
 • 5 februari 2019
 • 26 februari 2019
 • 19 maart 2019
 • 16 april 2019
 • 14 mei 2019
 • 11 juni 2019
 • 2 juli 2019
 • 6 augustus 2019 (BSA)
 • 27 augustus 2019

Correspondentie

Verzoeken aan de examencommissie dienen per post (zie onderstaand adres) of per email (examencommpsy@fsw.leidenuniv.nl) te worden ingediend. Verzoeken dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering in het bezit te zijn van de examencommissie.

Correspondentie dient altijd te worden voorzien van naam, studentnummer, correspondentieadres (besluiten worden u in print toegestuurd) en een duidelijk omschreven verzoek. Zonder deze informatie kan de commissie een verzoek niet in behandeling nemen.

Daarnaast moeten de eventueel benodigde bewijsstukken worden bijgevoegd. Als bijvoorbeeld verlenging geldigheidsduur van vakken wordt aangevraagd, dient er een cijferlijst te zijn bijgevoegd en te worden aangeven voor welke vakken en tot wanneer er een verlenging geldigheidsduur wordt aangevraagd.

Verzoeken gericht aan individuele leden van de commissie of anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.

De examencommissie streeft er naar alle verzoeken binnen 30 dagen na ontvangst te hebben afgehandeld.  

Postadres:
Secretariaat Examencommissie,
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB Leiden
examencommpsy@fsw.leidenuniv.nl
NB: dit is het e-mailadres van de Examencommissie Psychologie. Elke opleiding heeft een eigen examencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie