Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

De Examencommissie is met reces tussen 18 juli en 22 augustus 2019. Verzoeken ingediend vóór 16 juli worden—indien mogelijk—nog voor het reces behandeld. Houd er rekening mee dat de Examencommissie normaliter een reactietermijn van 6 weken hanteert.

Examencommissie Instituut Politieke WetenschapPolitieke Wetenschap

De Examencommissie van het Instituut Politieke Wetenschap is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens (WHW art 7.12). Belangrijke bevoegdheden van de Examencommissie zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Werkzaamheden

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Verzoeken aan de Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie dienen per e-mail—altijd via het universitaire uMail-account—te worden ingediend:

Instituut Politieke Wetenschap
Caroline Remmerswaal
Secretaris van de Examencommissie
examencommpol@fsw.leidenuniv.nl

Correspondentie bedoeld voor de Examencommissie maar gericht aan individuele leden van die commissie dan wel overige leden van het Instituut voor Politieke Wetenschap wordt niet in behandeling genomen.

Leden Examencommissie

  • Michael Meffert (voorzitter)
  • Arjen Boin
  • Amy Verdun
  • Floris Mansvelt Beck
  • Frank de Zwart
  • Brendan Carroll
  • Philip van Praag jr. (extern lid)

Reglementen

Onderwijs- en examenregelingen, Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, e.d. vindt u hier:

Opleidingsreglementen Politieke Wetenschap

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie