Universiteit Leiden

nl en

Commissie voor Beroep en Bezwaar

Bij deze commissie kun je terecht:

  • Als je het niet eens bent met een beslissing van het Centraal Stembureau. Je kunt dan een verzoek om voorziening indienen.
  • Als je het niet eens bent met de inhoud van een (bestuurlijk) besluit. Je kunt daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift te schrijven naar het College van Bestuur.

Verder geeft de commissie advies aan het College van Bestuur als er sprake is van een geschil in de medezeggenschap. Bijvoorbeeld tussen een faculteitsbestuur en faculteitsraad.

Je kunt bij deze commissie géén bezwaar maken als je het niet eens bent met een arbeidsgerelateerd besluit van je leidinggevende/de universiteit als werkgever. Bepaalde van dit soort beslissingen kun je wel voorleggen aan de geschillencommissie

Inhoud bezwaarschrift

Zet in het bezwaarschrift in elk geval:

  • je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • de datum waarop je het bezwaar indient (de dagtekening);
  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar is gericht;
  • je argumenten waarom de beslissing onjuist is.

Onderteken het bezwaarschrift en stuur als dat mogelijk is een afschrift van de beslissing waarop het geschil betrekking heeft mee naar:

College van Bestuur Universiteit Leiden,
Commissie voor beroep- en bezwaarschriften
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Of e-mail je bezwaarschrift naar CBB@bb.leidenuniv.nl.

De Commissie

De Commissie is opgedeeld in verschillende kamers:

  1. verkiezingen
  2. bestuurlijke zaken
  3. studentenzaken

De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter, en brengt aan het College van Bestuur advies uit over de bezwaarschriften. De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris/lid en een paralegal van de afdeling Juridische Zaken.

De werkwijze van de Commissie is neergelegd in het reglement van orde.

Beslissing op bezwaar en beroep bij de rechtbank

Het College van Bestuur neemt naar aanleiding van het advies van de Commissie een beslissing op bezwaar (BOB), waartegen beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank die in de beslissing op bezwaar vermeld staat. 

Let op: je kunt pas in beroep gaan bij de rechtbank wanneer je de bezwaarprocedure hebt doorlopen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.