Universiteit Leiden

nl en

Examencommissie

Examencommissie Politieke Wetenschap

De Examencommissie van het Instituut Politieke Wetenschap is wettelijk ingesteld voor het afnemen van examens en de organisatie en coördinatie van de tentamens (WHW art 7.12). Belangrijke bevoegdheden van de Examencommissie zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Werkzaamheden

De Examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kan de Examencommissie op verzoek van de student vrijstelling van in de OER vastgelegde studieonderdelen verlenen of toestemming geven bepaalde vakken af te leggen in afwijking van de in de OER vereiste volgorde. In geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden kan de student zich ook tot de Examencommissie wenden. Studenten kunnen beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) met betrekking tot besluiten van docenten/examinatoren en bovengenoemde besluiten van de Examencommissie.

Reglementen

Onderwijs- en examenregelingen, Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, e.d. vindt u hier:

Opleidingsreglementen Politieke Wetenschap

Veelgestelde vragen

FAQ Examencommissie

Verzoeken aan de Examencommissie

Voordat je een verzoek aan de Examencommissie indient:

Uitsluitend via uSis/webformulier

De Examencommissie neemt je verzoek alleen in behandeling, als je het indient via de daartoe bestemde procedure. Er is uSis voor vrijstellingen, en webformulieren voor overige verzoeken aan de Examencommissie. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie aanlevert.

Kies hieronder de juiste procedure.

Wanneer je je niet op tijd hebt ingeschreven voor een tentamen, moet je contact opnemen met het Onderwijs Service Centrum (OSC) en niet met de Examencommissie.

Je kunt een verzoek tot na-aanmelding bij het OSC indienen met dit formulier:

Late registration for a faculty of Social and Behavioural Sciences exam (formdesk.com)

Houd er rekening mee dat een verzoek tot na-aanmelding alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt gehonoreerd.

Verzoek aan de Examencommissie i.v.m. vrije keuzeruimte en voor vrijstelling voor een individueel vak

Verzoek goedkeuring stagevoorstel en onderzoeksplan

Verzoek aan de Examencommissie (niet betreffende een vrijstelling of goedkeuring stagevoorstel/onderzoeksplan)

Leden Examencommissie

  • Adina Akbik
  • Ingrid van Biezen (voorzitter)
  • Josh Robison
  • Simon Otjes
  • Monique Leyenaar (extern lid)
  • Henk Overbeek (extern lid)
  • Caroline Remmerswaal (ambtelijk secretaris)
  • Gerard van der Veer (ambtelijk secretaris)

Correspondentie bedoeld voor de Examencommissie maar gericht aan individuele leden van die commissie dan wel overige leden van het Instituut voor Politieke Wetenschap wordt niet in behandeling genomen.

Verzoeken aan de Examencommissie dienen altijd via bovenstaande formulieren te worden ingediend.

Voor inlichtingen is de Examencommissie bereikbaar op examencommpol@fsw.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.